Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 21.11.2022 klo 11:00 - 11:20

Pykälä   Otsikko  
86   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
87   Namnupprop
88   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
89   Godkännande av arbetsordningen
90   Val av protokolljusterare
91   Upplösning av Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoriecentral (NordLab) och överföring av verksamheten till NordLab hyvinvointiyhtymä
92   För kännedom

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko Ledamot, ordförande
Lahti Mauri Ledamot, första vice ordförande
Sillanpää Timo Ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari Ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea Ledamot
Alpia Arto Ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus Ledamot
Hagström Linda Ledamot
Haimakainen Pentti Ledamot
Hankaniemi Tapani Ledamot
Herlevi Reino Ledamot
Hjelm Reetta Ledamot
Huuki Erkki Ledamot
Innanen Sari Ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Jukkola Janne Ledamot
Kalliokoski Matti Ledamot
Kanniainen Pasi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Karhu Virpi Ledamot
Kauppi Pekka Ledamot
Kippo Hannu Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni Ledamot
Koskela Taina Ledamot
Känsälä Kai-Eerik Ledamot
Laitila Veikko Ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija Ledamot
Leppälä Ville Ledamot
Lintilä Mika Ledamot
Lukkarinen Margita Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Marjamaa Helinä Ledamot
Niemi Kauko Ledamot
Orjala Sirpa Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli Ledamot
Peltokangas Tapio Ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa Ledamot
Pärkkä Timo Ledamot
Rautiola Piia Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Ruisaho Sakari Ledamot
Sahlgren Laura Ledamot
Salo Mauri Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Snellman Hans Ledamot
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja Ledamot
Timonen Marlén Ledamot
Torppa Jussi Ledamot
Törmä Anja Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Åivo Ilpo Ledamot
Ylikarjula Jukka Ersättare
Pitkänen Mari Ersättare
Rahkola Riitta Ersättare
Ilola Janne Ersättare
Juusela-Pekkarinen Sirkka Ersättare
Huuki Ari Ersättare
Huuki Manolis Ersättare
Tuurinmaa Nora Representant för ungdomsfullmäktige
Rajaniemi Tuula Tf chefsöverläkare
Kurikkala Piia Chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör
Heikkilä Eija-Liisa Personaldirektör
Salminen Jussi Delaktighets- och klientrelationschef
Kiilunen Vilma Protokollförare

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.
Alkaen 21.11.2022