Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 20.02.2023 klo 10:00 - 13:18

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
2   Namnupprop
3   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
4   Godkännande av arbetsordningen
5   Val av protokolljusterare
6   Grundande av Tervia Logistiikka Oy
7   Servicestrategi för Mellersta Österbottens välfärdsområde för åren 2022 - 2025
8   Fullmäktigemotion i välfärdsområdesfullmäktige 30.3.2022 gällande vaccinplikten som det föreskrivs om i lagen om smittsamma sjukdomar (48 a §)
9   Fullmäktigemotion vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 15.6.2022 gällande organisationers ställning och samarbete med organisationer
10   Fullmäktigemotion vid välfärdsområdesfullmäktige 14.11.2022 om att göra det lättare för dem som bor ute i landsorten att komma på coronaprovtagning
11   Fullmäktigemotion 12.12.2022; cykelförmån som tjänsteförmån
12   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko Ledamot, ordförande
Lahti Mauri Ledamot, första vice ordförande
Sillanpää Timo Ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari Ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea Ledamot
Alpia Arto Ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus Ledamot
Brandt Mats Ledamot
Egge Faisa Ledamot
Haapasaari Emma Ledamot
Hagström Linda Ledamot
Haimakainen Pentti Ledamot
Hankaniemi Tapani Ledamot
Harju Ulla-Riitta Ledamot
Herlevi Reino Ledamot
Hjelm Reetta Ledamot
Huuki Erkki Ledamot
Innanen Sari Ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Isotalus Tiina Ledamot
Jukkola Janne Ledamot
Kalliokoski Matti Ledamot
Kanniainen Pasi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Karhu Virpi Ledamot
Kauppi Pekka Ledamot
Kippo Hannu Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni Ledamot
Koskela Taina Ledamot
Känsälä Kai-Eerik Ledamot
Laitila Veikko Ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija Ledamot
Leppälä Ville Ledamot
Lintilä Mika Ledamot
Marjamaa Helinä Ledamot
Niemi Kauko Ledamot
Nurmi-Lehto Anna Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Orjala Sirpa Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli Ledamot
Peltokangas Tapio Ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa Ledamot
Pärkkä Timo Ledamot
Rautiola Piia Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Ruisaho Sakari Ledamot
Saari Antti J Ledamot
Sahlgren Laura Ledamot
Salo Mauri Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia Ledamot
Snellman Hans Ledamot
Teerikangas Emilia Ledamot
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja Ledamot
Timonen Marlén Ledamot
Torppa Jussi Ledamot
Törmä Anja Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Kerola Erkki Ersättare
Huuki Manolis Ersättare
Luoto Elsa-Marella Ersättare i ungdomsfullmäktige
Korkiakoski-Västi Minna Välfärdsområdesdirektör
Virta Katja Chefsöverläkare
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör
Saarela Helinä Ekonomidirektör
Härkänen Pirkko Sf personaldirektör
Haanpää Viivi Protokollförare
Witick Tanja Projektchef, digitala tjänster
Kellokoski-Kari Eija Förändringsdirektör
Melender-Lågland Suvi Kommunikationschef

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats.
Alkaen 23.02.2023