Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 10.04.2024 klo 16:30 - 18:37

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
10   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
11   Val av protokolljusterare
12   Godkännande av arbetsordning
13   Till sammanträdet kallade sakkunniga och övriga
14   Erfarenhetssakkunnig eller sakkunnigs taltur
15 Social- och patientombudsmannens årsrapport år 2023
16   Årsrapport om de svenskspråkiga tjänsterna i tvåspråkiga välfärdsområden år 2023
17 Årsrapport om utvecklingen av klientorienterade tjänster 2023
18   Soites Polis-enkäter om vardagen för äldre och funktionshindrade
19   Uppdatering av Soites språkprogram
20   Väsentliga nämnders protokoll
21   Övriga ärenden / Ärenden till kännedom

Osallistuja Tehtävä
Timonen Marlén ordförande
Sundström Jesper medlem, vice ordf.
Hagström Linda medlem
Hagström Mikael medlem
Sulkakoski Tina medlem
Salminen Jussi beredare
Tuurinmaa Nora representant för ungdomsfullmäktige
Smeds Mikaela protokollsförare
Hagström Oskar sakkunnig
Witick Tanja inbjuden sakkunnig
Furu Anne-Mari social- och patientombud
Lintula Tiia-Lotta erfarenhetssakkunnig

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.