Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 27.05.2024 klo 10:00 - 13:15

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
24   Namnupprop
25   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
26   Godkännande av arbetsordningen
27   Val av protokolljusterare
28   Bokslut för år 2023 för Mellersta Österbottens välfärdsområde
29   Personalbokslut för år 2023
30   Ingående balansen för Mellersta Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
31   Redogörelse för användning av statsunderstödet som beviljats för år 2022 för beredning av välfärdsområdet
32   Mellersta Österbottens regionala välfärdsplan för äldre för åren 2023-2025
33   Tvåspråkighetsprogrammet för Mellersta Österbottens välfärdsområde
34   Välfärdsområdesdirektörens avgång och fortsatta åtgärder
35   Fullmäktigemotion 29.5.2023 om att utnyttja överbliven mat i Soites enheter
36   Initiativ 2023
37   Redogörelser för bindningar
38   Ändringar i budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026
39   Uppdatering av dokumentet Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet
40   Årsrapport 2023 gällande välfärdsområdets regionala välfärdsberättelse
41   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko ledamot, ordförande
Lahti Mauri ledamot, första vice ordförande
Sillanpää Timo ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea ledamot
Alpia Arto ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus ledamot
Brandt Mats ledamot
Egge Faisa ledamot
Haapasaari Emma ledamot
Haimakainen Pentti ledamot
Hankaniemi Tapani ledamot
Harju Ulla-Riitta ledamot
Herlevi Reino ledamot
Hjelm Reetta ledamot
Huuki Erkki ledamot
Innanen Sari ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Isotalus Tiina ledamot
Jukkola Janne ledamot
Kalliokoski Matti ledamot
Kanniainen Pasi ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Kauppi Pekka ledamot
Kippo Hannu ledamot
Kivelä Tomi ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni ledamot
Koskela Taina ledamot
Känsälä Kai-Eerik ledamot
Laitila Veikko ledamot
Leinonen Pia ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija ledamot
Leppälä Ville ledamot
Lintilä Mika ledamot
Lukkarinen Margita ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Marjamaa Helinä ledamot
Nurmi-Lehto Anna ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Orjala Sirpa ledamot
Palosaari Anneli ledamot
Peltokangas Tapio ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa ledamot
Puumala Jaana Ledamot
Pärkkä Timo ledamot
Rautiola Piia ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Ruisaho Sakari ledamot
Saari Antti J ledamot
Sahlgren Laura ledamot
Salo Mauri ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Snellman Hans ledamot
Teerikangas Emilia ledamot
Teerikangas Kristiina ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja ledamot
Timonen Marlén ledamot
Torppa Jussi ledamot
Törmä Anja ledamot
Urpilainen Pirjo ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Åivo Ilpo ledamot
Seppä Eija Ersättare
Keränen Ulpu Ersättare
Annala Mika Ersättare
Tuurinmaa Nora representant för ungdomsfullmäktige
Wishart Pietari representant för ungdomsfullmäktige
Hottinen Marko räddningsdirektör
Virta Katja tf välfärdsområdesdirektör, chefsöverläkare
Kurikkala Piia chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja socialdirektör
Saarela Helinä ekonomidirektör
Salminen Jussi delaktighets- och kundrelationschef
Haanpää Viivi protokollförare
Lukkarila Mia teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.
Alkaen 31.05.2024