Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 91


 

Luottamustehtävän hoitamista varten tarvittavien teknisten laitteiden, järjestelmien sekä tietoliikenneyhteyksien käyttöä koskeva kulukorvaus

 

KPHVAHAL 15.08.2022 § 91  

70/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, tietohallintojohtaja Mika Kivelä

 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 110 §:n mukaan aluehallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että luottamushenkilöillä on luottamustehtävänsä hoitamista varten tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmän ja tietoliikenneyhteydet käytettävissään.

 

Hyvinvointialueen luottamushenkilöillä on useimmiten jo ennalta käytössään kokousmenettelyyn tarvittavia tietoteknisiä laitteita, jolloin tarvetta hankkia luottamushenkilöille erillisiä laitteita ei ole syntynyt. Useiden päällekkäisten laitteiden hallinta ei myöskään ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti tarkoituksenmukaista. Kuitenkin on hyvinvointialueen vastuulla varmistaa, että luottamushenkilöillä on tarpeellinen välineistö ja tietoliikenneyhteydet luottamustehtävänsä suorittamista varten.

 

Aluehallitukselle esitetään, että luottamushenkilöille maksettaisiin kulukorvaus olemassaolevan tai itselle hankittavan laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä. Korvaus esitetään maksettavaksi aluevaltuuston, aluehallituksen ja sen jaoston sekä lautakunnan varsinaisille jäsenille. Jos luottamushenkilö toimii luottamustehtävässään vain osan valtuustokaudesta, hänelle maksetaan laskennallinen osuus korvauksesta. Korvaus maksetaan vain yhdestä hyvinvointialueen luottamustehtävästä. Korvaus olisi valtuustokaudelta 800 euroa. Korvaus maksetaan valtuustokauden aikana kahdessa erässä.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää, että hyvinvointialueen toimielinten varsinaisille jäsenille maksetaan valtuustokaudelta kulukorvauksena 800 euroa teknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien järjestämistä varten edellä todetuin ehdoin.

 

Päätös Jäsen Anna Nurmi-Lehto esitti päätösesityksestä poikkeavan esityksen, joka on seuraava: "Hyvinvointialue hankkii tarvittavan määrän laitteita tietoliikenneyhteyksineen ja luovuttaa ne niitä tarvitseville luottamushenkilöille." Esitys raukesi kannattamattomana.

Alkuperäinen päätösesitys hyväksyttiin.