Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 90 

Keski-Pohjanmaan kuntien neuvottelupyyntö tilojen vuokrausta koskevassa sopimusasiassa

 

KPHVAHAL 15.08.2022 § 90  

65/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, tekninen johtaja Pekka Nevanperä

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 1.6.2022 vastaanottanut tämän pykälän liitteenä (Liite A §90) olevan kirjelmän. Kirjelmässä hyvinvointialueen kunnat toivovat, että hyvinvointialue ja alueen kunnat neuvottelisivat voimassaolevien tilojen vuokrasopimuksista. Neuvottelut toivotaan toteutettavan nopealla aikataululla, jotta neuvottelutulos voidaan huomioida organisaatioiden talousarvioiden valmistelussa.

 

Hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön mukaan Soiten  kuntayhtymätilanteessa vuokrasopimukset siirtyvät olemassaolevilla sopimusehdoilla hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue voi kuitenkin toimikaudellaan suostua sopimuksia koskevaan neuvottelupyyntöön ja vuokrasopimuksia voidaan uudelleenarvioida olemassaolevien sopimusehtojen mukaisesti.

 

Kuntien toimittama kirjelmä ei sisällä europohjaisia arvioita tai esitystä mahdollisista tilavuokrien kustannusten tai neliömäärien muutoksista. Jotta hyvinvointialue voi ottaa kantaa neuvotteluehdotukseen, tulisi olla käytettävissä kuntien esittämät perusteet sopimusmuutoksille sekä laskelma vuokran muutoksista. Mikäli vuokrasopimukset päädytään tarveharkintaisesti avaamaan, tulee hyvinvointialueella arvioitavaksi myös vuokrattavien tilojen neliömäärien tarve.

 

Liite A §90 Neuvotteluesitys kirjelmä

 

Päätösesitys Merkitään tiedoksi hyvinvointialueen aluehallitukselle osoitettu kuntien kirjelmä sekä käydään tämän pohjalta jatkovalmistelua ohjaava keskustelu.

 

Päätös Valittiin yksimielisesti tämän asian käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi Tapio Pajunpää.

Merkittiin tiedoksi. Asia tuodaan alueneuvottelukunnan kokoukseen käsiteltäväksi.

 

 Pöytäkirjan tarkastajana toimii Pirjo Urpilainen Anna Nurmi-Lehdon sijaan.             

 

 

 Merk. jäsen Marlen Timonen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä (klo 9:40).

 

 Merk. pidettiin tauko 9:40-9:46.

 

 Merk. esteellisinä poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi aluehallituksen puheenjohtaja Innanen, jäsenet Salo, Nurmi-Lehto, Harju ja Alpia (hallintolain 28 § 5-kohta, kunnan hallituksen jäsenenä).