Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 154


 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen konserniohje

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 154  

138/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen

 

Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Konsernijohtoon kuuluvat hyvinvointialuelain (611/2021) 50 §:n mukaisesti hyvinvointialueen hallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksen toteutuksesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin mainita. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen konserniohjausta koskevat määräykset on määritelty hallintosäännön 6. luvussa.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinointialuekonserniin ei tämän hetken tiedon mukaan muodostu 1.1.2023 alkaen tytäryhteisöjä, ainoastaan yksi osakkuusyhteisö sekä muita pienempiä omistuksia (ks. ehdotetun konserniohjeen liite 1).

 

Hyvinvointialuelain 22 §:n 2 momentin 4-kohdan mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hyvinvointialuelain 49 §:n 3 momentin mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

 

1)     hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

2)     konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;

3)     tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;

4)     velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa;

5)     konsernin sisäisistä palveluista;

6)     hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;

7)     hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta;

8)     hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen ehdotetut keskeiset periaatteet ovat seuraavat:

1)     Yhteinen konserni. Soite-konsernin toimintaa ohjataan yhtenä kokonaisuutena ja yhtäläisin perustein. Tytäryhteisöiltä edellytetään ratkaisuja, jotka ovat omistajan strategisten tavoitteiden mukaisia.

2)     Kustannustehokkuus ja taloudellisuus. Konsernin toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja taloudellista. Omistajaohjauksella tulee varmistaa, että tytäryhteisö tukee omistajan taloudellista ja kustannustehokasta toimintaa.

3)     Omistamisen tarpeen määrittää perustehtävä. Omistamisen keskiössä on perustehtävä ja sen toteuttaminen. Omistaminen ei ole hyvinvointialueelle itseisarvo sinänsä vaan omistaminen tulee olla perusteltua perustehtävän toteuttamisessa onnistumisen kautta.

4)     Aktiivista omistajuutta ja raportointia. Hyvinvointialue on aktiivinen omistaja, joka käyttää päämäärätietoisesti omistajaohjausta yhteisöissään. Näin hyvinvointialue varmistaa, että tytäryhteisöissä otetaan huomioon konsernin kokonaisetu, ja että muissa yhteisöissä toiminta vastaa Soiten tarpeita ja etua. Tytäryhteisöiltä edellytetään säännöllistä ja aktiivista raportointia omistajilleen.

 

Konserniohjetta tulee noudattaa kaikissa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksistä tai säännöistä muuta johdu. Soveltuvin osin konserniohjetta pyritään soveltamaan myös osakkuusyhteisöissä.

 

 Oheismateriaali: Konserniohje

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.