Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 153


 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 153  

74/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuekonsernin toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä sekä kaikkea hyvinvointialuekonsernin toimintaa, josta hyvinvointialue vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden valmisteluun ovat osallistuneet sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen ja hallintolakimies Vilma Kiilunen.

 

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

 

Aluehallituksen tehtävänä on huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä (hyvinvointialuelain 43 §). Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuudesta ja toimeenpanosta aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan turvallisuus- ja pelastuslautakunnan tehtävänä on valmistella turvallisuutta ja varautumista koskevan osion toimintakertomukseen sekä sisäisen valvonnan raportin ja selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

 

Turvallisuus- ja pelastuslautakunta on käsitellyt asian 12.10.2022 kokouksessaan ja kokouksessa esitetyt kommentit on huomioitu valmistelussa.

 

Oheisaineistona Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 Merk. sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen esitteli asiaa kokouksessa.