Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 212


 

Tasasuuruisten asiakasmaksujen perimättä jättäminen

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 212  

223/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain (uudistettu laki, voimaan 1.7.2021) 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu sekä terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu tulee jättää perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edelletyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

 

Vastaavilla perusteilla hyvinvointialue voi lain 11 § mukaisesti jättää perimättä tai alentaa myös terveydenhuollon tasasuuruisia asiakasmaksuja. Tasasuuruisella asiakasmaksulla tarkoitetaan maksua, jotka ovat kaikille asiakkaille saman suuruisia saman hyvinvointialueen sisällä. Niitä peritään erityisesti terveydenhuollon palveluissa, esimerkiksi terveyskeskusmaksu tai hammashoidon maksut. Lain 11 § huolimatta hyvinvointialue saa itsenäisesti päättää, jättääkö se perimättä tai alentako se tasasuuruisia asiakasmaksuja.

 

Tasasuuruisia asiakasmaksuja koskevan edellisen päätöksen (Soiten hallitus 9.8.2021 § 175) yhteydessä tehtiin tiedusteluja muilta kuntayhtymiltä. Tällöin mm. HUS, Satasairaala, Etelä-Pohjanmaan shp, Päijät-Hämeen hyky, Kymsote ja Vaasan sairaanhoitopiirit olivat linjanneet, ettei tasasuuruisia asiakasmaksuja alenneta tai jätetä perimättä. Vastaavaan päätökseen päädyttiin myös Soitessa. Asian päätöskäsittely tarvitaan nyt uudelleen osana hyvinvointialueeksi muuttumista per 1.1.2023.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi emme näe perustelluksi, että poikkeaisimme kuntayhtymä Soiten käyttämästä toimintamallista, jossa tasasuuruisia asiakasmaksuja ei ole jätetty perimättä tai niitä olisi alennettu. Päätös alennuksen antamisesta / perimättä jättämisestä asiakkaan taloudellisen tilanteen huomioimiseksi tulisi perustua kriteeristöön, jonka rakentaisimme. Pyyntöjen käsittely kriteeristöä hyödyntäen vaatisi laaja-alaisen asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämisen perustuen asiakkaan toimittamiin dokumentteihin. Tällainen malli olisi työmäärältään erittäin suuri eivätkä resurssimme mahdollista sitä.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää, että terveydenhuollon tasasuuruisia asiakasmaksuja ei alenneta tai jätetä perimättä.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.