Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 249


 

Toimivallan väliaikainen siirtäminen hyvinvointialueuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä kiireellisissä ja välttämättömissä tilanteissa

 

KPHVAHAL 19.12.2022 § 249  

258/00.02.18/2022  

 

 

 

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Huolimatta valmistautumisesta toiminnan käynnistyminen voi tarkoittaa ei toivottuja tapahtumia, joihin joudutaan reagoimaan nopealla aikataululla. Tämän takia aluehallituksen toimivallan väliaikainen delegoiminen hyvinvointialuejohtajalle on tarkoituksenmukaista, kuitenkin siten, että toimivallan käyttäminen sidotaan aluehallituksen puheenjohtajan ennakolliseen hyväksyntään.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 45 §:ssä määrätään viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallanjaosta vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa. Vuodenvaihteessa esiin tulevat häiriötilanteet voivat olla muita kuin 45 §:ssä tarkoitettuja vakavia häiriötilanteita ja poikkeusoloja.

 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan viranomainen, kuten aluehallitus, voi siirtää sille hallintosäännössä tai johtosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Hallintosäännön 46 §:n mukaan aluehallitus voi vahvistaa hyvinvointialuejohtajan normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi yli yhden kuukauden kestävässä vakavassa häiriötilanteessa sekä poikkeusoloissa 45 §:ssä mainitun muun välttämättömän syyn vuoksi.

 

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä on mahdollista, että ennakoinneista huolimatta syntyy tilanteita, jotka edellyttävät nopeaa reagointia sekä virallisia päätöksiä ja sopimuksia, joita ei voida siirtää päätettäväksi seuraavaan aluehallituksen kokoukseen saakka. Kyseessä voivat olla elintärkeiden palveluiden turvaamista ja häiriötöntä palvelutuotantoa, henkilöstö- ja taloushallintoa tai muualla tavoin hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen turvaamista edellyttävät tilanteet. Aluehallituksen kokous 19.12.2022 jälkeen on suunniteltu pidettäväksi 16.1.2023.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää delegoida sille hallintosäännössä määrätyn päätösvallan hyvinvointialuejohtajalle hyvinvointialueuudistuksen häiriöttömän täytäntöönpanon kannalta välttämättömissä tilanteissa määajaksi seuraavin ehdoin:

1. Delegointi koskee hyvinvointialueuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä elintärkeiden palveluiden turvaamisen ja häiriöttömän palvelutuotannon, henkilöstö- ja taloushallinnon toimivuuden tai muualla tavoin hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen turvaamisen kannalta välttämättömät asiat.

2. Päätös on voimassa määräaikaisesti ajalla 20.12.2022 - 16.1.2023 tai siihen saakka, kunnes aluehallitus kokoontuu.

3. Ennen delegoidun päätösvallan käyttämistä päätökselle tulee saada Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai aluevaltuuston puheenjohtajan hyväksyntä.

4. Delegoitua päätösvaltaa koskevasta päätöksenteosta tuodaan tieto aluehallitukselle.

5. Delegointivaltuutus koskee hyvinvointialuejohtajan ollessa esteellinen tai estynyt hoitamaan virkatehtäväänsä hänelle määrättyä sijaista.

 

Päätös Päätösesityksen kohdat 1 - 5 hyväksyttiin.