Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 9


 

Henkilöstöetuudet

 

KPHVAHAL 16.01.2023 § 9  

73/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiassa tuleville vuosille strategiseksi tavoitteeksi on asetettu hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Kriittisenä menestystekijänä on mainittu veto- ja pitovoimainen työnantaja. Kevään 2023 aikana laaditaan hyvinvointialueelle henkilöstöohjelma.

 

Henkilöstöetuudet eivät siirry liikkeen luovutuksen yhteydessä vanhoilta työnantajilta. Hyvinvointialue päättää työnantajana oman henkilöstönsä palkitsemisesta mm.  henkilöstöeduistaan ja omalla päätöksellään myöntää kaikille palvelussuhteeseen liittyvät edut. Luovuttavien organisaatioiden henkilöstöetuja on vertailtu valmistelun eri vaiheissa ja ne poikkeavat toisistaan hyvin vähän. Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen tehtiin vuoden 2021 lopussa siirtyvälle henkilöstölle kysely palkitsemisesta ja henkilöstöeduista. Eniten kannatusta ns. henkilöstöeduista saivat liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointietu sekä laajat työterveyshuollon palvelut.

 

Talous- ja toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 on tyky-etuuksiin varattu 0,6 milj. euroa. HR- johto on neuvotellut kaikkien työntekijäjärjestöjen kanssa tämän rahan kohdistamisesta henkilöstöetuuksiin. Keskusteluissa on noussut esiin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun lisäksi ns. polkupyöräetu. Liikkeen luovutuksen yhteydessä hyvinvointialueelle siirtyi Kokkolan kaupungista henkilöitä, joilla tämä etu oli käytössä ja he toivat tuon edun mukanaan osana palkkaa.

 

Oheismateriaalina on laskelma ns. henkilöstöeduista ja arvio niiden käytöstä.

 

Nämä kaksi henkilöstöetua (liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu sekä polkupyöräetu) kuluttavat tuon rahan. Tämän 0,6 milj. euron määrärahavarauksen lisäksi vastuuyksiköiden budjeteissa on varaukset 50- ja 60 vuotismerkkipäivien ja eläkkeelle jääjien muistamiseen, 160 euroa/tapahtuma. Vastuuyksiköillä on varaus kehittämispäivien pitämiseen, joissa voi olla tyhy-osuus.

 

Hyvinvointialueen budjetissa on varattu 25 000 euron yleisavustus hyvinvointialueen henkilöstön henkilökuntayhdistykselle. Henkilökuntayhdistys on neuvotellut alueen liikkeisiin alennuksia ja yhdistyksellä on lomamökkejä hiihtokeskuksissa sekä Kalajoella, joiden käyttö on yhdistyksen jäsenille hyvin edullista. Lisäksi yhdistys järjestää lähinnä liikuntaan liittyvää harrastustoimintaan.

 

Hyvinvointialueelle laadittavassa henkilöstöohjelmassa otetaan laajemmin kantaa henkilöstön palkitsemiseen kuten rahalliseen palkitseminen kehittämiseen.

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy hyvinvointialueen henkilöstöeduiksi:
1. 160 euron liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu
2. ns. polkupyöräetu

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. tied. henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä esitteli asian kokouksen alussa.