Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 42 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

 

KPHVAHAL 13.02.2023 § 42  

569/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, laatupäällikkö Sari Timonen

 

Hyvinvointialueen omavalvontaohjelmasta säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2022). Hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. Omavalvonnalla on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista.

 

Hyvinvointialueen on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Siinä on todettava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvonta on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista, jolla osaltaan turvataan asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen. Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma on valmistunut. Ohjelma on liitteenä.

 

Liite A § 42, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 2023-2025 siten, että omavalvontaohjelmaa noudatetaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.