Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 102


 

Tietohallintoylilääkärin virka

 

KPHVAHAL 17.04.2023 § 102  

1532/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi

 

Digitalisaation myötä tietojärjestelmien käyttö laajenee jatkuvasti terveydenhuollossa.  Potilastyössä käytetään potilastietojärjestelmän ohella useita eri tietojärjestelmiä. Lainsäädännön ja käytännön vaatimusten seurauksena potilastietojärjestelmän tulee kehittyä ja uudistua entistä nopeammin.  Potilastietojärjestelmä on nykyisellään myös tilastoinnin ja laskutuksen väline. Lääketieteellisen, potilas- ja lääketurvallisen näkökulman ohella käyttäjäystävällisyyden kehittäminen ja päällekkäisen työn karsiminen on välttämätöntä, jotta pystymme tehokkaaseen ja kustannusvaikuttavaan työskentelyyn Soitessa.

 

Tähän saakka Soitessa on ollut käytössä 20% tietohallintolääkärin työpanosta.  Määrä on riittämätön, jotta välttämätöntä järjestelmien ja prosessien yhteiskehittämistä voitaisiin tehdä. Tietojärjestelmäylilääkärin tulisi olla mukana kansallisessa yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden tietohallintoylilääkärien kanssa, tuoden Soiten näkökulmaa vakiintuneena integroituneena organisaationa kansallisten asioiden kehittämiseen. Verkostoituminen mahdollistaa samalla hyvien käytäntöjen poimimisen oman toimintamme kehittämiseen.

 

Tietohallinto tarvitsee lääketieteellistä osaamista ja prosessien tuntemusta avukseen järjestelmätoimittajayhteistyössä ja uusien järjestelmien hankinnoissa.  Vain moniammatillisen yhteistyön turvin järjestelmiä kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi ja uudet investoinnit tukevat prosessejamme.  Potilastietojärjestelmien päivitykset vaativat koko henkilöstön koulutuksen uusiin ominaisuuksiin, koska päivitysten taustalla on lainsäädännöllisiä, tilastollisia tai laskutukseen liittyviä muutoksia. Tietohallintoylilääkäri pystyisi myös toimimaan lääkärien lähitukena ko. ammattiryhmän erityisasioissa.

 

Esitämme, että Soiteen perustetaan tietohallintoylilääkärin virka siten, että viranhaltija työskentelisi 60 % tietohallintoylilääkärinä ja 40% oman erikoisalansa erikoislääkärinä.  Tällä tavoin virka on houkuttelevampi ja kehittämisessä välttämätön yhteys kliiniseen työhön säilyy. Ylilääkärin virka on välttämätön, jotta hänellä on pääsy kansallisiin tietohallintoylilääkärien verkostoihin ja enemmän painoarvoa järjestelmätoimittajayhteistyössä.

 

Tarve vakanssille on lähtöisin tietohallinnon tarpeista ja asia on käsitelty resurssityöryhmässä, Soiten laajennetussa hallintoryhmässä sekä toimialuejohtajien kesken. Kaikki edellä mainitut puoltavat esitystä.  Tälle vuodelle tietohallinnolla on budjetoituna 20% työpanos ja esitämme, että loput katetaan tälle vuodelle siten, että terveyden ja sairaanhoidon toimialalta 20% sekä 10% niin hoidon ja hoivan kuin perheitten palveluiden toimialueelta.

 

Tietohallinto budjetoi jatkossa 60% työpanoksen omaan budjettiinsa, jolloin työpanos jyvittyy tasaisesti kaikille toimialueille. Erikoislääkärin 40% työpanosta tarvittaisiin eri yksiköissä ja se osuus on yksiköiden vakansseissa.  Saatu erikoislääkärin lisätyöpanos vähentää ostopalvelua tai parantaa yksikön vastetta kasvaneeseen palvelutarpeeseen riippuen ko. tietohallintoylilääkärin erikoisalasta.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää perustaa tietohallintoylilääkärin viran siten, että viranhaltija työskentelee tietohallintoylilääkärin tehtävissä 60% ja oman erikoisalansa erikoislääkärinä 40% työajastaan.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Merk. tied. johtajaylilääkäri Katja Virta esitteli asian kokouksessa.