Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 115


 

Valtuustoaloite 20.2.2023; Valtuustoaloite terveydenhuollon digitaalisen asiointialustan käyttöönotosta

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 115  

791/00.03.01/2023  

 

 

Valmistelija toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi, muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, järjestelmäpäällikkö Jan Salin, hankejohtaja, digitaaliset palvelut

 Tanja Witick

 

Hoidollinen näkökulma

Soiten vastaanottopalveluissa on kehitetty uutta toimintamallia, jossa pyritään sekä hoidon saatavuuden että jatkuvuuden parantamiseen. Jatkuvuuden parantuminen tuo mukanaan saatavuuden parantumisen hoitoprosessin tehostumisen ja päällekkäisten toimintojen karsiutumisen kautta. Hoidon jatkuvuudella on tieteellisesti todistettuja vaikutuksia pitkäaikaissairauksien hoitotuloksiin ja sitä kautta voidaan vähentää tulevaisuuden hoidon tarvetta. Toimintamallin kehittämistä haastaa valtakunnallinen pula hoitajista ja lääkäreistä. Toimintamalliin liittyen on alettu pohtia myös etä/digivastaanottopalveluiden tuottamista virka-ajan ulkopuolella.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset määrittelevät terveydenhuollon tuomintaa lääkkeen määräämisessä. Asetuksen mukaan mm. "lääkkeen määrääjä saa määrätä lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeesta hän on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Lääkityksessä erityistä huomiota tulee kiinnittää turvallisuuteen." Lisäksi asetuksen mukaan "lääkemääräyksen antaminen ja uudistaminen edellyttävät, että lääkkeen määrääjä on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana. Henkilökohtaista tutkimusta ei kuitenkaan tarvita, jos lääkäri tai hammaslääkäri voi potilasasiakirjojen tai muiden tietojen perusteella luotettavasti varmistua lääkehoidon tarpeesta." 

 

Soite ei organisaationa voi lähteä luomaan prosesseja, jotka ohjaavat toimimaan vastoin lääkkeenmääräämisestä annettua asetusta ja heikentävät sitä kautta potilasturvallisuutta. Hyvinvointialueena on myös nähtävä reseptiuusinnan laajempi merkitys kuin vain se, että potilas saa käytössään olevan lääkkeen apteekista (joka toki on myös tärkeä).  Reseptiuusinnan yhteydessä arvioidaan potilaan kokonaistilanne kuten onko lääkityksen vaatimat laboratoriokokeet kunnossa, tarvitaanko lääkityksen annosmuutosta tai potilaan kontrolliin kutsumista. Tämän vuoksi reseptiuusinnat Soitessa ohjataan omalle terveysasemalle, ja tiettyjen potilaiden osalta potilaan tietylle, hoidosta vastaavalle lääkärille. Soiten asiakkaita kehotetaan myös hyödyntämään Omakantaa, joka mahdollistaa esimerkiksi sähköisen reseptinuusinnan.

 

Perusterveydenhuollon hoitotakuuseen vastaamiseksi merkittävin asia on hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, jolloin ei voida tarkastella vain yksittäisen prosessin tuottavuutta, vaan laajemmin sen merkitystä väestön kokonaisterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Siksi esimerkiksi reseptiuusinnassa aina nopein ei ole paras, jos hieman hitaammalla tavalla voidaan varmistaa perussairauksien parempi hoito ja sitä kautta muissa yhteyksissä vähäisempi hoidon tarve.

 

Digiratkaisut

Soiten strategiaan pohjautuvassa Digiohjelmassa on päätetty keskittyä nykyisten sähköisten asiointikanavien laajentamiseen sekä valtakunnallisten palveluiden käyttöönottoon. Lisäksi Soitessa rakennetaan erilaisia digihoito- ja digipalvelupolkuja tarpeen mukaisesti eri palveluihin.

 

Soiten digipalvelut on kerätty Digisoite sivustolle, jonka kautta asiakkaiden on mahdollista löytää palvelut keskitetysti ja helposti.  

 

Aloitteessa kuvattua nopean yhteydenoton prosessia ei Soitessa ole, joten sille ei myöskään ole hankittu teknistä alustaa. Nykyisetkin tekniset ratkaisut mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän asiakkaan ja ammattilaisen välillä, sähköisen ajanvaraamisen ja etävastaanoton.  Sen sijaan 2023 vuoden hankintasuunnitelmassa on chatbot ratkaisu, joka on uusi elementti asiakasohjauksen tueksi.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi aluevaltuutettu Tuija Leivo-Rintakorven jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. esityksen mukaisesti.