Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 169


 

Irtautumisesitys UNA Oy:stä

 

KPHVAHAL 29.05.2023 § 146 

 

 

 

Valmistelija tietohallintojohtaja Mika Kivelä ja talousjohtaja Helinä Saarela

 

Soite on omistajana UNA Oy:ssä. UNA Oy on In house-periaatteella toimiva koordinoiva ja ohjaava kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka palvelee sote-toimialan jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä.

UNA Oy on perustettu vuonna 2017 ja sen osakeenmistajina on 19 osakasta, joista 15 kpl on hyvinvointialueita ja lisäksi Ahvenanmaan maakunta ja neljä IT-alan in-house yhtiötä (Istekki Oy, 2M-IT Oy, LapIT Oy ja Esko Systems Oy).

 

UNA Oy tuottaa seuraavat palvelut:

 • UNA-lomakepalvelu: Kanta-arkistoon tallennetut sähköiset lomakkeet, mm. sairaspoissaolotodistukset
 • UNA-ydin- ja tilannekuva: ammattilaisen näkymä potilaan terveystietoihin ja suunnitelmiin (=ajanvaraustiedot), jossa koostetaan tiedot eri tietojärjestelmistä (asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Kanta-tiedot)
 • UNA-suostumus: asiakkaan antamien suostumusten hallinta, jotta UNA-tilannekuvassa voidaan nähdä eri rekistereissä olevat asiakkaan tiedot

 

Lisäksi UNA Oy:n osakkaille organisoidaan yhteistyön mahdollisuuksia UNA-toimiston tuottamana.

 

UNA Oy:sta Soitelle vuonna 2023 ennakoidut kustannukset ovat seuraavat (suluissa kustannusten määräytymisperusteet):

 • Yhteistyön kustannus 26.376 €/vuosi (0,30 €/asukas)
 • UNA-lomakepalvelu 27.168 € (0,40 €/asukas)
  • Lisäksi UNA-lomakkeen jatkokehitys 15.000 €
 • UNA-ydin,-tilannekuva- ja suostumus 69.275 € (0,75 €+0,27 €/asukas)
  • Lisäksi UNA-ydin - tilannekuvan jatkokehitys 78.000 €

Kulut yhteensä 209.819 €/vuosi

 

Perustelut irtautumisesitykselle

 

"Soiten hallitus 18.5.2020 107 §: Hallitus päättää merkitä tiedoksi saadun UNA-tilannekatsauksen. Samalla hallitus päättää sitoutua toistaiseksi edelleen UNA-lomakkeiden kehittämiseen ja tähän liittyviin kustannuksiin mutta sitoutumista arvioidaan tarvittaessa vuosittain. UNA-lomakkeiden käyttöönoton vaihtoehtona voidaan tarvittaessa hyödyntää nykyisessä Lifecare-potilastieto-järjestelmässä olevaa lomaketarjontaa välivaiheen ratkaisuna."

 

Lifecare-lomakkeet on otettu käytteen vuoden 2021 sovellus-versiossa. Sairausloma- ym. todistusten antaminen on toiminnan sujuvuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa tehdä potilastietojärjestelmä Lifecarella, jota käytetään potilastilanteessa joka tapauksessa. Täten UNA Oy:n lomakepalvelulle ei ole tarvetta.

 

Soitessa on käytössä yksi yhtenäinen potilastietojärjestelmä (Lifecare). Tällöin Soitessa ei ole tarvetta UNA-ydin- ja tilanne-kuvalle, joka mahdollistaisi useassa potilastietojärjestelmässä olevien tietojen yhdistämisen toisin kuin sirpalealueista syntyneillä hyvinvointialueilla. UNA-suostumukselle ei myöskään ole tarvetta edellä mainitusta syystä.

 

Toiminnallisuuksien ohella irtautumisesityksen perusteena ovat UNA Oy:n kustannukset. Ne ovat nousseet vuosi vuodelta eikä edellä kuvatusti UNA Oy:stä ole saatu käytännön hyötyjä.

Kustannukehitys:

 • 80.000 € (2018),
 • 137.000 € (2019),
 • 160.000 € (2020),
 • 149.000 € (2021),
 • 149.000 € (2022) ja
 • 209.000 € (2023).

 

Vastaavan ratkaisun ovat tehneet aiempina vuosina useat sairaanhoitopiirit, jotka käyttävät Lifecare - potilastietojärjestelmää.

 

Mikäli UNA Oy:n palveluille tai yhteistyölle olisi tulevaisuudessa tarvetta, Soitella on mahdollisuus palata UNA-yhteistyöhön. Tämä tapahtuisi maksamalla UNA Oy:n kyseisellä hetkellä määrittelemä maksu, joka perustuu laskennalliseen takautuvaan osuuteen ylläpidon ja kehittämistyön kustannuksista. 

 

Mikäli irtautuminen hyväksytään, se tulee saattaa UNA Oy:n tietoon 30.6.2023 mennessä. Tällöin olemme velvoitettuja maksamaan vuoden 2023 maksuosuutemme, mutta emme seuraavien vuosien kuluja.

 

UNA Oy:hyn sijoittamamme osakepääoma vuodelta 2017 (Soiten hallitus 18.12.2017 §235) on 150.000 € jakaantuen 100

osakkeeseen.

 

UNA Oy:sta irtautumisen ohella ilmoitamme Una Oy:lle toiveestamme luopua välittömästi osakeomistuksestamme.  UNA Oy:n osakassopimuksen mukaisesti osakeomistuksesta luopuminen tulee joka tapauksessa ajankohtaiseksi 12 kk irtautumisesta. Tämä perustuu osakassopimukseen, jonka mukaisesti jos osakas ei 12 kuukauden aikana hanki UNA Oy:ltä palveluita, osakas sitoutuu luopumaan osakkuudestaan.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. irtautua UNA Oy:n tuotteista ja tuotteiden jatkokehittämisestä sekä
2. luopua Una osakkuudesta.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. esityksen mukaisesti.

 

 

 

 Merk. tied. tietohallintojohtaja Mika Kivelä esitteli asian kokouksen alussa.

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 169  

1909/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija tietohallintojohtaja Mika Kivelä ja talousjohtaja Helinä Saarela

 

 UNA Oy on vahvistanut saaneensa tiedon Soiten irtautumisesta ja UNA:n osakkuudesta sekä tuotteista ja palveluista. UNA OY pyytää päätöksen tarkennusta. UNA:n edustajan mukaisesti: "Sopimuskäytännöksi on muodostunut osakkeiden siirtäminen vastikkeetta yhtiön haltuun. Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi sopimuskäytännöstä ei ole mahdollisuutta poiketa".

Emme näe perustelluksi vastikkeetonta osakkeiden luovutusta. Meillä on oikeus pitää osakkeet omistuksessa 12 kuukautta UNA ratkaisuista irtautumisen jälkeen, eli vuoden 2024 loppuun saakka.

Päätösesitys Aluehallitukselle esitetään UNA OY osakeomistuksen säilyttämistä. Aiempi päätös UNA ratkaisuiden irtautumisesta säilyy voimassa.

 

Päätös Aluehallitus päätti säilyttää UNA Oy osakeomistuksen. Aiempi päätös UNA ratkaisuiden irtautumisesta säilyy voimassa.

 

 

 Merk. tied. jäsen Margita Lukkarinen poistui tämän pykälän kohdalla ennen päätöksentekoa klo 11:14.