Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 155


Liite A §155 Peruspääoman muutokset

 

NordLab hyvinvointiyhtymän peruspääoman muutokset hyvinvointialueiden välillä

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 155  

995/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija vs. hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan siirtyminen hyvinvointiyhtymälle ja jäsenosuuksin tarkistaminen hyvinvointiyhtymässä:

 

Hyvinvointialueet ovat perustaneet NordLab hyvinvointiyhtymän, johon on siirretty sekä Liikelaitoskuntayhtymän nykyinen toiminta että alueen kunnissa itsenäisesti tuotettu laboratoriotoiminta. Päätös Hyvinvointiyhtymän perustamisesta on hyväksytty Kainuun aluevaltuustossa 29.8.2022 (§ 73), Keski-Pohjanmaan aluevaltuustossa 26.9.2022 (§ 59), Lapin aluevaltuustossa 31.8.2022 (§ 80) ja Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa 5.9.2022 (§ 109).

 

Hyvinvointialueiden perustaman uuden NordLab hyvinvointiyhtymän osuudet peruspääomasta (4.000.000,00 euroa), eli jäsenosuudet, ovat seuraavat:

? Kainuun hyvinvointialue 10,67 %,

? Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 9,33 %,

? Lapin hyvinvointialue 24,00 %,

? Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 56,00 %.

 

Sopimuksessa Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä hyvinvointiyhtymään todetaan seuraavasti:

 

Jäsenet siirtävät Liikelaitosyhtymän purkautumisen jälkeen Jako-osuutensa kokonaisuudessaan ja sellaisenaan Voimaanpanolain mukaisena yleisseuraantona Hyvinvointialueelle ja sen jälkeen Hyvinvointialue siirtää tämän Sopimuksen mukaisesti Voimaanpanolain mukaisena yleisseuraantona vastaanottamansa varat, velat, sitoumukset ja vastuut kokonaisuudessaan ja sellaisenaan Hyvinvointiyhtymälle.

 

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 14 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsenten (eli Hyvinvointialueiden) kesken vahvistaa yhtymäkokous. Jäsenten välisistä jäsenosuuksien luovutuksista sopivat jäsenet keskenään. Kun Liikelaitoskuntayhtymän toiminta on kokonaisuudessaan ja sellaisenaan siirretty Hyvinvointiyhtymälle, tarkistetaan Hyvinvointialueiden jäsenosuudet vastaamaan 2.1.3 kohdassa esitettyjä jäsenosuuksia. Tarkistaminen suoritetaan siten, että jäsenosuuksia luovutetaan Hyvinvointialueiden kesken niin, että lopputuloksena Hyvinvointiyhtymän jäsenosuudet vastaavat kohdassa 2.1.3 esitettyä.

 

Hyvinvointialueiden kesken suoritettavien luovutusten jälkeen:

 

? Kainuun hyvinvointialueella on 0,095 %:a suurempi jäsenosuus Hyvinvointiyhtymästä kuin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on Liikelaitoskuntayhtymästä,

? Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on 0,870 %:a pienempi jäsenosuus Hyvinvointiyhtymästä kuin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymällä on Liikelaitoskuntayhtymästä,

? Lapin hyvinvointialueella, jonka osaksi Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä siirtyy, on 0,850 %:a pienempi jäsenosuus Hyvinvointiyhtymästä kuin Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on Liikelaitoskuntayhtymästä, ja

? Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on 1,625 %:a suurempi jäsenosuus Hyvinvointiyhtymästä kuin Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on Liikelaitoskuntayhtymästä.

 

Tarkistamisen seurauksena suoritettavat jäsenosuuksien luovuttamisen vastikkeet määritetään Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen päättämän Hyvinvointiyhtymän peruspääoman määrän perusteella.

 

NordLab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 9.12.2022 (34 §) päättänyt peruspääoman määräksi neljä miljoonaa (4.000.000,00) euroa.

 

Liite A § 155 Peruspääoman muutokset

 

Asia käsitellään johtajaylilääkärin esittelystä hyvinvointialuejohtajan esteellisyyden vuoksi (NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsen).

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää osaltaan, että hyvinvointialueet tarkistavat NordLab hyvinvointiyhtymän jäsenosuudet hyvinvointialueiden välillä liitteen mukaisesti.

 

Päätös Aluehallitus päätti osaltaan, että hyvinvointialueet tarkistavat NordLab hyvinvointiyhtymän jäsenosuudet hyvinvointialueiden välillä liitteen mukaisesti.