Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 190


 

Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta tai järjestäytymisestä / Muutos valtuustoryhmiin

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 110 

 

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Hyvinvointialuelain 27§:n mukaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.

 

Hallintosäännön 102 §:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

 

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

 

Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden

valtuutettujen uudelle valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa aiheuttaa sekaantumisvaaraa.

 

Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.

 

Puheenjohtajalle on annettu ilmoitukset seuraavista muodostetuista valtuustoryhmistä:

 

Keskustan Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Timo Pärkkä

Varapuheenjohtaja: Pasi kanniainen

 

Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Kristiina Teerikangas
Varapuheenjohtaja: Ulla-Riitta Harju

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Tomi Kivelä
Varapuheenjohtaja: Timo Sillanpää

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Pekka Kauppi

 1.varapuheenjohtaja: Helinä Marjamaa

 2.varapuheenjohtaja: Sakari Telimaa

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kristillisdemokraattinen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Hanna-Lea Ahlskog

Varapuheenjohtaja: Hannu Kippo

Vihreä aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Hanna Cygnel

Varapuheenjohtaja: Faisa Egge

Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle
Puheenjohtaja: Linda Hagström

 

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Virpi Karhu

Varapuheenjohtaja: Kauko Niemi

 

Svenska folkpartiet i Mellersta Österbotten fullmäktigegrupp

Puheenjohtaja: Mats Brandt

Varapuheenjohtaja: Magnus Björkgren

Oheisaineistona valtuustoryhmien ilmoitukset.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi aluevaltuuston puheenjohtajalle saapuneet ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja puheenjohtajista.

2. hyväksyy valtuustoryhmien nimet seuraavasti:

Keskustan Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Timo Pärkkä
Varapuheenjohtaja: Pasi kanniainen  

Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Kristiina Teerikangas
Varapuheenjohtaja: Ulla-Riitta Harju

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Tomi Kivelä
Varapuheenjohtaja: Timo Sillanpää

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Pekka Kauppi
1.varapuheenjohtaja: Helinä Marjamaa
2.varapuheenjohtaja: Sakari Telimaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kristillisdemokraattinen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Hanna-Lea Ahlskog
Varapuheenjohtaja: Hannu Kippo

Vihreä aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Hanna Cygnel
Varapuheenjohtaja: Faisa Egge

Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle
Puheenjohtaja: Linda Hagström

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Virpi Karhu
Varapuheenjohtaja: Kauko Niemi

Svenska folkpartiet i Mellersta Österbotten fullmäktigegrupp
Puheenjohtaja: Mats Brandt
Varapuheenjohtaja: Magnus Björkgren

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 80 

 

 

 

Valmistelija Vs. hallintolakimies Viivi Haanpää ja hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Vihreiden aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtaja Faisa Egge on toimittanut kirjeen 20.2.2023 Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisesta 14.11.2022 alkaen.

 

Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana toimii 14.11.2022 alkaen Laura Sahlgren ja varapuheenjohtajana jatkaa Faisa Egge.

 

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Virpi Karhu on toimittanut kirjeen 14.3.2023 Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisesta 1.1.2023 alkaen.

 

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana toimii 1.1.2023 Kauko Niemi ja varapuheenjohtajana Virpi Karhu.

 

Oheisaineistona saapuneet ilmoitukset.

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

1. merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitukset;

2. merkitsee tiedoksi Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisen ilmoituksen mukaisesti 14.11.2022 alkaen; ja 

3. merkitsee tiedoksi Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaihtumisen ilmoituksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti kohdat 1.-3.

 

 

KPHVAVAL 03.04.2023 § 20 

 

 

 

Valmistelija Vs. hallintolakimies Viivi Haanpää ja hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Liite A § 20 Vihreiden aluevaltuustoryhmän ilmoitus
Liite B § 20 Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän ilmoitus

 

Päätösesitys Aluevaltuusto päättää aluehallituksen esityksen mukaisesti

1. merkitä tiedoksi saapuneet ilmoitukset;

2. merkitä tiedoksi Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisen ilmoituksen mukaisesti 14.11.2022 alkaen; ja

3. merkitä tiedoksi Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaihtumisen ilmoituksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Aluevaltuusto päätti kohdat 1.-3. esityksen mukaisesti.

 

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 162 

 

 

 

Valmistelija Vs. hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Valtuutettu Linda Hagström ilmoittanut 12.5.2023 päivätyllä aluevaltuuston puheenjohtajalle toimittamallaan ilmoituksella eroavansa Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle -valtuustoryhmästä ja perustavansa uuden valtuustoryhmän, jonka nimi on aluevaltuustoryhmä Linda Hagström. Ilmoituksen mukaan uuden valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Linda Hagström.

 

Ilmoituksen toimittamisen yhteydessä Hagström on ilmoittanut sähköpostitse, että VKK:n valtuustoryhmän toiminnan tukemiseksi vuodelle 2023 myönnetystä ryhmäavustuksesta on mennyt ainoastaan pankkikuluja ja että heinäkuussa maksettavaa osuutta avustuksesta ei tarvitse maksaa. Hagström on toimittanut 30.5.2023 Soiten kirjaamoon selvityksen avustuksen käytöstä. Selvitys käsitellään aluehallituksessa samanaikaisesti muiden vuoden 2023 ryhmäavustusta koskevien selvitysten kanssa.

 

Oheisaineistona Hagströmin ilmoitus aluevaltuustoryhmästä eroamisesta ja uuden aluevaltuustoryhmän muodostamisesta.

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi aluevaltuuston puheenjohtajalle saapuneen ilmoituksen aluevaltuustoryhmästä eroamisesta sekä uuden valtuustoryhmän muodostamisesta ja ryhmän puheenjohtajasta;

2. merkitsee tiedoksi aluevaltuustoryhmä VKK:n toiminnan päättymisen sen ainoan jäsenen ryhmästä eroamisen vuoksi; ja

3. hyväksyy uuden valtuustoryhmän nimen seuraavasti:

Aluevaltuustoryhmä Linda Hagström
Puheenjohtaja: Linda Hagström

 

Päätös Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen kohdat 1.-3.

 

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 21.08.2023 § 190  

57/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä on toimittanut 27.7.2023 aluevaltuuston puheenjohtajalle ilmoituksen koskien valtuustoryhmän muuttunutta kokoonpanoa. Ilmoituksen ovat allekirjoittaneet valtuutettu Pia Leinonen, valtuutettu Kauko Niemi, varavaltuutettu Jaana Puumala sekä Sami Simpanen, jonka aluevaalilautakunta tulee määräämään varavaltuutetuksi varavaltuutettujen määrän jäätyä vajaaksi.

 

Hallintosäännön 103 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti aluevaltuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

 

Vasemmiston aluevaltuustoryhmän ovat muodostaneet 4.3.2022 allekirjoitetun ilmoituksen mukaan valtuutettu Kauko Niemi ja Virpi Karhu, jolle on myönnetty ero valtuutetun tehtävästä (KPHVAVAL 29.05.2023 § 45). Vasemmiston aluevaltuustoryhmään aikaisemmin liittymättömät allekirjoittaneet liittyvät ilmoituksen perusteella ryhmään ryhmän kirjallisella hyväksynnällä. Ilmoituksessa Vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi on merkitty Pia Leinonen ja varapuheenjohtajaksi ryhmän nykyinen puheenjohtaja Kauko Niemi, jonka eropyyntö valtuutetun tehtävästä käsitellään aluevaltuustossa 2.10.2023.

 

Ilmoitus oheisaineistona.

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi aluevaltuuston puheenjohtajalle saapuneen ilmoituksen ja sen mukaiset muutokset Vasemmiston aluevaltuustoryhmän kokoonpanossa; ja
2. merkitsee tiedoksi Vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisen ilmoituksen mukaisesti.

 

Päätös Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen kohdat 1.-2.