Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 183


 

Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteinen kehittämishanke

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 21.08.2023 § 183  

2440/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Eduskunnan 1.3.2023 lisätalousarvioon sisältyi 350 miljoonan euron määräraha hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille myönnettäviin valtionavustuksiin. Hyvinvointialueet saavat käyttää valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Soiten osuus valtionavustuksesta oli noin 7,3 miljoonaa euroa.

 

Valtakunnallinen kiristyvä kilpailu erikoisosaajista, erikoisalakohtainen osaajapula, hoitojonot ja kasvavat kustannukset edellyttävät uusien toiminta- ja palkkausmallien luomista samalla tehden niistä myös henkilöstölle kannustavia. Haasteet ovat samankaltaisia kaikilla pohjoiseen YTA-alueeseen kuuluvilla hyvinvointialueilla. Tiukkenevassa taloustilanteessa onkin tarkoituksenmukaista syventää YTA-alueen yhteistyötä ja tehdä kehittämistyötä yhdessä. Tämä tarkoittaa yhteistä hanketta, joka rahoitetaan kohdentamalla osa kunkin hyvinvointialueen valtionavustuksesta hankkeeseen. Hankkeen kooksi esitetään 1,5 miljoonaa euroa. Hankerahoitus jakaantuu hyvinvointialueiden kesken väestömäärien suhteellisten osuuksien mukaisesti.

 

Yhteisen kehittämishankkeen suunnitellut toimet kohdentuvat seuraaviin valtionavustuksen käyttökohdekriteereihin (VN:n asetus 3§, avustuksen käytön kriteerit 1-10):

  • Kriteeri 4): Palveluverkkoa ja toimitiloja koskevaan selvitykseen sekä niiden muutoksista aiheutuviin kustannuksiin
  • Kriteeri 7): Henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen, työnjakoon sekä osaamiseen liittyvään kehittämiseen
  • Osaltaan hanke voi vaikuttaa myös kriteerin 8) osa-alueisiin: johtamisen, esimiestyön sekä työhyvinvoinnin edistäminen

 

Yhteishanke suunnitellaan toteutettavaksi Tervia-osuuskunnan kautta. Hankkeen kustannukset jaetaan hyvinvointialueiden kesken seuraavasti:

 

 

Väestö

Osuus

Osuus kustannuksista

Kainuun hyvinvointialue

70 521

9,7 %

144 774

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

67 805

9,3 %

139 199

Lapin hyvinvointialue

175 795

24,1 %

360 894

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

416 543

57,0 %

855 132

Yhteensä

730 664

 

1 500 000

 

 

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus:
1. hyväksyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta YTA-alueen yhteisen kehittämishankkeen;
2. varaa valtionvarainministeriön hyvinvointialueelle myöntämästä lisäavustuksesta 139 199 euroa hankekustannusten kattamiseen vuosille 2023-2025.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.