Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 184


 

Talouskatsaus 1-6/2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 21.08.2023 § 184  

1458/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulos ajalla 1-6/2023 oli 6,7

miljoonaa euroa. Alkuvuoden tulosseurantaa vääristänyt valtion

rahoituksen maksatuksen etupainotteisuus ei enää vaikuta

tulosseurantaan. Rahoituksesta on 6/2023 loppuun mennessä

tilitetty Soitelle 149,1 miljoonaa euroa koko vuoden rahoituksen

ollessa 300,1 miljoonaa euroa.

 

Kulut yhteensä 1-6/2023 olivat 179,4 miljoonaa euroa, joka on 48 %

kulut yhteensä 2023 summasta (372,3 M€). Kulukertymässä näkyy

varsin voimakas ylöspäin kääntynyt trendi. Osin trendiä selittää

alkuvuodelta puuttunut laskutus (esim. toisten hv-alueiden laskutus

asiakkaidemme hoidosta) sekä kesäkuussa maksussa ollut TES-

kertaerä (467 €/henkilö, yhteensä sivukuluineen noin 2,2 M€).

Suurimmat budjetoitujen kulujen ylitykset tasaisella kertymällä

tarkasteltuna kohdistuvat lääkäripalvelujen ja erikoissairaanhoidon

ostoihin sekä asiakaskuljetuksiin.

 

Myynti- ja maksutuottojen kertymä on yhteensä 34,8 miljoonaa

euroa. Tämä seuraa hyvin talousarviota ja jopa hieman ylittää

talousarvion (52,1 %). Sekä myyntituotot suurimpana eränään

korvaukset muilta hyvinvointialueilta että asiakkailta perittävät

maksutuotot ovat hieman yli talousarvion.

 

Vaikka tuloksessa 1-6/2023 6,7 miljoonaa euroa on vielä kovasti

puskuria talousarvion mukaiseen nollatulokseen, puskuri tulee

merkittävästi sulamaan loppuvuoden aikana. Tämä johtuu mm. sote-

toimialalle tyypillisestä loppuvuoden kalleudesta, 6/2023 voimaan

tulleista noin 5 % palkankorotuksista, ostopalvelujen alkuvuoden

aikana voimaan tulleista hinnankorotuksista ja resurssivajeesta

johtuvista lääkäripalvelujen ostoista. Myös poistoista syntyvä

tulosrasitus tulee olemaan ennakoitua suurempi. Toiminnan

tehostaminen ja kehittäminen ovat siten elintärkeitä, jotta koko

vuoden tulos saadaan pysymään positiivisena.

 

Laajempi talouskatsausainesto on oheisaineistona.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajalta 1-6/2023.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ajalta 1-6/2023. 

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.