Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 202


 

Talouskatsaus 1-7/2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.09.2023 § 202  

1458/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Oheisaineistona esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouskatsaus ajalta 1-7/2023.

 

Tulos 1-7/2023 painui kesäkuun 6,7 M€ ylijäämästä -3,1 M€ alijäämäiseksi. Heinäkuun palkkakulut sivukuluineen olivat jopa ennakoimaamme korkeammat. Taustalla ovat kesäkuussa voimaan tulleet palkankorotukset, TES-kertaerä koko henkilöstölle (kesäkuu), lomarahat (heinäkuu), sijaiskustannukset, vuorolisät ym. henkilöstösidonnaiset kulut. Resurssipula näkyy huolestuttavalla tavalla lääkäripalvelujen ostossa, joihin budjetoiduista varoista jo 2/3 on käytetty. Myös muihin ostopalveluihin kohdistuu hinnankorotuksia.? Poistojen määrä on talousarviossa ennakoitua suurempi heikentäen tulosta.?

 

Tuottojen kertymä seuraa varsin tarkasti budjetoitua määrää, joka on arvioitu kuntayhtymämaailman kokemuksiin perustuen. Sekä myyntituotot suurimpana eränään korvaukset muilta hyvinvointialueilta että asiakkailta perittävät maksutuotot ovat hieman yli talousarvion.?

 

Hyvinvointialueet antavat puolivuosittain Valtiokonttorille arvionsa koko vuoden tuloista, kuluista sekä tuloksesta. Heinäkuun tuloksen valmistuttua annoimme seuraavan arvion:

 

Tilinpäätösennuste, M€ 

TPE2023 

Toimintatulot 

82,6 

Toimintamenot 

375,0 

TOIMINTAKATE 

-292,4 

Valtion rahoitus 

299,9 

Rahoitustulot ja -menot 

-0,9 

VUOSIKATE 

6,7 

Poistot ja arvonalentumiset 

9,8 

Satunnaiset erät 

0,0 

TILIKAUDEN TULOS 

-3,1 

Tilinpäätössiirrot + (-) 

-0,1 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 

-3,2 

 

 

 

Ennusteen tarkkuus on vielä puutteellinen, koska kyseessä on hyvinvointialueorganisaation ensimmäinen tilikausi. Täsmennämme arviota syksyn mittaan.

 

?

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-7/2023 sisältäen Valtiokonttorille annetun arvion koko vuoden tuloksesta.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1-7/2023 sisältäen Valtiokonttorille annetun arvion koko vuoden tuloksesta.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.