Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 218


 

Polis-kysely ruotsinkielisen väestön palveluista

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.09.2023 § 218  

3144/00.02.01/2023

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Polis-työkalu uudenlaisena kyselyalustana antaa mahdollisuuden vahvistaa Keski-Pohjanmaan osallisuutta ja demokratiaa. Kyselyalustan kautta on mahdollista kuulla asukkaiden mielipiteitä, priorisoida asioita tai työstää yhteisiä näkökantoja. Työkalua voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä.

 

Polis-kyselyn kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset analysoidaan. Kansalliskielilautakunta on käsitellyt asiaa 7.9.2023 kokouksessaan. Informaatio tuodaan aluehallitukselle tiedoksi ja välitettäväksi toimialueille huomioitavaksi toiminnassaan.

 

Polis-kysely ruotsinkielisistä palveluista oli avoinna 31.5.2023-21.6.2023 klo 12. Kyselyn alussa meta- ja siemenkysymysten määrä oli yhteensä 32. Kyselyllä Soite halusi selvittää ruotsinkielisen väestön palveluiden saavutettavuutta ja laatua Soitessa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kansalliskielilautakunnan vuosiraportissa, palvelujen kehittämisessä, palvelutarpeen tunnistamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Tarkoituksena on, että vuoden kuluttua kysely uusitaan, jolloin nähdään ruotsinkielisten palveluiden kehityssuunta.

 

Suurin osa vastauksista tuli heti kyselyn avauduttua. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 153. Vastaajista 85 % ilmoitti äidinkielensä olevan ruotsi. Vastaajat olivat enimmäkseen 25-75-vuotiaita. Kyselyssä voidaan nähdä kaksi erilaista ryhmää: A-ryhmä on Soiten palveluiden laadun ja saavutettavuuden suhteen kriittinen. A-ryhmän tulos yllätti, koska NPS-luku on ollut Soitessa erinomainen, eikä suomenkielisten ja ruotsinkielisten palveluiden välillä ole ollut tilastollisesti merkittävää eroa. B-ryhmä suhtautui Soiten palveluiden laatuun ja saavutettavuuteen erittäin myönteisesti.

 

Kyselyyn vastanneista selkeä enemmistö oli samaa mieltä seuraavista asioista;

 • tärkeänä pidetään, että ruotsinkieliset palvelut ovat saatavilla ja ne toimivat.
 • kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen koetaan tärkeäksi
 • Suomen tulisi olla esimerkkimaa, kun kyse on kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja edistämisestä.
 • Ruotsinkielisten ei tule luopua kielellisistä oikeuksistaan, jotta viranomaiset voivat palvella heitä.
 • Kielenkäyttölisällä on tarkoitus tukea asiakkaiden palvelemista heidän omalla äidinkielellään.
 • Kun lapsen äidinkieli on ruotsi, henkilökunnan pitäisi edes yrittää puhua ruotsia.

 

Kyselyyn vastanneista eniten mielipiteet erosivat seuraavissa asioissa;

 • osaako henkilökunta Soiten yksiköissä ruotsia tai edes yrittävätkö puhua ruotsia.
 • osoitetaanko ruotsinkielisiin palveluihin riittävästi resursseja
 • saadaanko riittävästi palveluita omalla äidinkielellä.
 • Ymmärretäänkö minua omalla kielelläni

 

 Kyselystä nousevia kehittämiskohteita;

 • Neuvolapalvelut eivät toimi samalla tavoin suomeksi ja ruotsiksi.
 • Vanhustenhuolto ei toimi ruotsiksi ja erityisenä huolena ruotsinkielisten tehostetun palveluasumisen paikkojen riittävyys.
 • Pelastuspalvelujen suunnittelu ja toteutus (otettava huomioon palvelutasopäätöstä laatiessa).
 • Yleisesti ruotsinkielisten palvelujen vahvistaminen, erityisesti ruotsin kielen käyttöön ja asenteeseen panostaminen

 

 Oheisaineistona Polis-kyselyn tulokset kokonaisuudessaan

 

  

Päätösesitys Aluehallitus päättää merkitä kyselyn tulokset tiedoksi ja huomioitavaksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti merkitä kyselyn tulokset tiedoksi ja huomioitavaksi.