Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 214 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.09.2023 § 214  

74/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

 

Aluehallituksen tehtävänä on huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä (hyvinvointialuelain 43 §). Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä omavalvontaohjelman.  Hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä, ohjeistamisesta ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan sekä vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä aluehallituksen linjauksiin perustuen siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskejä arvioidaan.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet koskevat kaikkia Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuekonsernin toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä sekä kaikkea hyvinvointialuekonsernin toimintaa, josta hyvinvointialue vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje täydentää ja täsmentää aluevaltuuston antamaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita.

 

 Liite A § 214  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan?sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen noudatettavaksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuekonsernissa.

 

Päätös Aluehallitus hyväksyi liitteenä olevan?sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen noudatettavaksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuekonsernissa.

 

 

 Merk. sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen esitteli asian kokouksen alussa.