Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 231


 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen poikkeuslupahakemusta koskeva puolto

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 09.10.2023 § 231  

127/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija johtajaylilääkäri Katja Virta

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa terveydenhuoltolain 50 §:n 5 momentin ja päivystysasetuksen 6 §:n mukaisesti ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen Raahessa ajanjaksolle 1.1.2024-31.12.2024. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:n mukaan poikkeuslupahakemukseen on liitettävä muiden samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden aluevaltuustojen puollot luvan alaiselle toiminnalle.

 

Raahen päivystyspisteen etäisyys maanteitse Keski-Pohjanmaan ympärivuorokautiseen yhteispäivystykseen on 128 kilometriä ja vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan Oulun päivystykseen matkaa Raahesta kertyy 76 kilometriä. Eteläisimmistä Pohjois-Pohjanmaan kunnista on lyhin matka maanteitse Oulaskankaan päivystykseen. Raahen perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnalla tai sen puuttumisella ei suoranaisesti ole suurta merkitystä Keski-Pohjanmaan perusterveydenhuollon potilasmääriin, koska perusterveydenhuollon tasolla lyhin välimatka on potilaan näkökulmasta suosituin.

 

Raahen alueen päivystykseen hakeutuneet erikoissairaanhoidon potilaat kuljetetaan pääsääntöisesti FinnHEMS:n konsultaation perusteella joko Oulaskankaalle tai Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Kalajoelta kuljetetaan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon päivystykseen potilaita joko suoraan tai FinnHEMS:n konsultaation perusteella, mutta näiden potilaiden kohdalla Raahen perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnalla ei tule olemaan suoranaista merkitystä.

 

Oheisaineistona:

-Hakemus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen Raahessa 1.1.2024 alkaen

-Pöytäkirjanote Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus 12.9.2023 § 387 Raahen ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se puoltaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen poikkeuslupahakemusta ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon järjestämiseksi Raahessa ajanjaksolla 1.1.2024-31.12.2024.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se puoltaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen poikkeuslupahakemusta ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon järjestämiseksi Raahessa ajanjaksolla 1.1.2024-31.12.2024.