Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 232


 

Talousarvioluonnos 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 09.10.2023 § 232  

3853/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Aluehallituksen hyväksymä talousarvion 2024 raami (KPHVAHAL 29.05.2023 § 145) on kuvattu alla:

 

"Tuottojen kasvu 4,6 % > kulujen kasvu 3,4 % verrattuna vuoden 2023 arvioituun ulkoisten kulujen summaan. Jos vuoden 2023 kulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion, kulukasvu lisätään toteuman sijasta talousarvioon 2023. Tällöin vuoden 2024 talousarvion kulusumman katoksi muodostuu 382,9 M€. Ulkoiset kulut, ulkoiset tuotot ja valtion rahoituksen ennakoitu taso huomioiden, raami tarkoittaa 12,1 miljoonan euron vuosikatetta ja 3,1 miljoonan euron tulosta vuodelle 2024."

 

Raamin hyväksymisen jälkeen ulkoisten tuottojen kertymäennuste on tarkentunut. Maksutuottoihin tulossa olevien indeksikorotusten sekä hinnastomuutosten johdosta ulkoisten tuottojen arvioidaan olevan 4 miljoonaa euroa raamia korkeammat. Arvio poistojen yhteismäärästä on kasvanut yhdellä miljoonalla eurolla.

 

Toimialueilla tehdyssä talouden suunnittelussa on päädytty noin 391 miljoonan euron ulkoisten kulujen summaan. Merkittävin syy raamin ylittävälle kulukasvulle ovat henkilöstökulut (TES-korotukset) ja vuokratyövoiman tarve. Toimialueiden suunnittelema kulusumma ylittää raamin (382,9 M€) noin 8 miljoonalla eurolla.

 

Toteumaennuste vuoden 2023 ulkoisista kuluista ja tuloksesta sisältää vielä merkittävää epävarmuutta. Tämän hetken realistisin skenaario vuoden 2023 kuluista on 382 miljoonaa euroa ja alijäämä 8,4 miljoonaa euroa.

 

Aluehallituksen keskusteltavaksi ja linjattavaksi tuodaan kaksi vaihtoehtoa vuoden 2024 kulusummaksi ja tulostavoitteeksi. Kumpikin vaihtoehdoista vaatii toiminnan tehostamista, jotta kulusumma ei ylitä raamia tai ylittää raamin vain aluehallituksen linjaaman kokoisena. Toimialueiden suunnitelman ulkoisista kuluista 2024 ollessa 390,8 miljoonaa euroa, tehostamisvaade raamiin nähden on 8 miljoonaa euroa. Lisäksi on huomioitava, että vuodelta 2023 on syntymässä alijäämää arviolta 8-9 miljoonaa euroa. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlasketusta kulusummasta pitää pystyä säästämään noin 16 miljoonaa euroa.

 

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 valmistelun tilanteen ja käy jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2024 valmistelun tilanteen ja kävi jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

 

 

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.

 

 Jäsen Anna Nurmi-Lehto poistui kokouksesta tätä pykälää koskevan keskustelun aikana ennen päätöksentekoa klo 10:38.