Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 249


 

Eron myöntäminen aluehallituksen jäsenelle

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 249  

71/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Aluehallituksen jäsen Piia Rautiola on pyytänyt 2.10.2023 päivätyllä kirjeellä eroa 1.1.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisiin syihin ja Keskustan valtuustoryhmän ennalta tehtyihin päätöksiin vedoten. Eronpyyntö liitteenä.

 

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (hyvinvointialuelain 75.3 §).

 

Vaalikelpoisuus aluehallitukseen

Hyvinvointialuelain 78 §:n mukaan vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii 1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;

3) hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

 

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja

tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,

jollei erityisestä syystä muuta johdu (tasa-arvolain 4 a §).

Piia Rautiola on valittu 5.9.2022 § 105 aluehallituksen edustajaksi nuorisovaltuustoon. Eropyyntöasian tultua käsitellyksi aluevaltuustossa aluehallitus nimeää tarvittaessa uuden aluehallituksen edustajan nuorisovaltuustoon.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

1. myöntää Piia Rautiolalle eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä 1.1.2024 alkaen;

2. valitsee aluehallitukseen uuden varsinaisen jäsenen 1.1.2024 alkaen Piia Rautiolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se 

1. myöntää Piia Rautiolalle eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä 1.1.2024 alkaen; 

2. valitsee aluehallitukseen uuden varsinaisen jäsenen 1.1.2024 alkaen Piia Rautiolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

 

 Jäsen Piia Rautiola poistui esteellisyyden vuoksi (HL 28.1 § 1 k) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 12.57-12.59.