Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 248


 

Yhteispäivystyksen lääkäripalveluiden hankinta

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 248  

3928/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija palvelualuejohtaja Oskar Hagström, ylilääkäri Tomas Björk, hankintajohtaja Anne Harjunpää

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut yleislääketieteen päivystyksen lääkäripalvelut Soiten yhteispäivystykseen 1.1.2023 alkaen. Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2024 - 31.12.2025, lisäksi optio 2 vuotta ajalle 1.1.2026 - 31.12.2027. Hankinta on kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta.

 

Hankintaan sisältyy:

-          Yöpäivystys kaikkina öinä klo 22 - 08 (hankittava määrä 1 LL)

-          Viikonlopun päivä- ja iltavuorot (pe - su illat klo 16 - 22, la - su päivät klo 08 - 16): hankitaan palveluntuottajalta, mikäli tilaaja ei pysty itse hoitamaan ko. vuoroja. Tilaaja ilmoittaa kolme (3) kuukautta etukäteen, mitkä vuorot tilaaja tuottaa itse.

-          Sopimuksen perusteella voidaan lisäksi hankkia lääkäripalveluita myös muina aikoina, mikäli tilaajalla on siihen tarve ja palveluntuottajalla on tarjota työvoimaa. Arkipäivinä klo 8 - 16 palvelua voidaan hankkia yhteispäivystyksen lisäksi Tunkkarin ja Kannuksen terveyskeskuksiin.

 

Hankinnassa käytettiin sähköistä Cloudia -kilpailutusjärjestelmää ja hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 15.9.2023. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.

 

Tarjousten jättöaika päättyi 18.10.2023 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi tarjoajaa: Medimanageri Oy, Medizone Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Solo Health Specialists Oy ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajalla on oltava hankinnan kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävästi kokemusta vastaavan palvelun tuottamisesta. Tarjouspyynnössä on referenssivaatimuksesta todettu seuraavasti:

Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään 1 kpl referenssiä päivystyksen lääkäripalveluiden tuottamisesta kunnalliselle/ julkiselle sektorille viimeisen kolmen vuoden ajalta ja sen keston tulee olla vähintään kolme vuotta.

 

Hankinnasta esitettyihin kysymyksiin Soite on vastannut referenssin osalta mm. seuraavasti:

Referenssin tulee olla vastaavan palvelun tuottamisesta, eli ympärivuorokautisen päivystyksen tuottamisesta.

 

Referenssin osalta kaksi tarjoajaa, Medimanageri Oy sekä Medizone Oy eivät täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

 

Medimanageri Oy:n esittämä referenssi koskee virka-aikaisia päivystyspalveluita, jotka eivät ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti katsottavissa vastaavaksi toiminnaksi (ympärivuorokautinen päivystys). Toinen Medimanageri Oy:n esittämä referenssi, joka koskee vastaavaa palvelua, on alkanut heinäkuussa 2023, eikä siten täytä vaatimusta referenssin keston osalta. Medimanageri Oy:n tarjous on siten suljettava tarjouskilpailusta hankintalain 114 §:n mukaisesti.

 

Medizone Oy:n esittämä referenssi on alkanut joulukuussa 2022, eikä siten täytä vaatimusta referenssin keston osalta. Medizone Oy:n tarjous on siten suljettava tarjouskilpailusta hankintalain 114 §:n mukaisesti.

 

Valintaperusteena tarjouskilpailussa on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määräytyy halvimman hinnan perusteella. Laadun vähimmäisvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailu ja yhteenveto on oheismateriaalina.

 

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus sen jälkeen, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Sopimus syntyy vasta, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. sulkea Medimanageri Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena edellä esitetyillä perusteilla;
2. sulkea Medizone Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena edellä esitetyillä perusteilla;
3. valita palveluntuottajaksi tarjousten vertailun mukaisesti halvimman tarjouksen jättäneen tarjoajan.

 

Päätös Aluehallitus päätti 
1. sulkea Medimanageri Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena edellä esitetyillä perusteilla; 
2. sulkea Medizone Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena edellä esitetyillä perusteilla;
3. valita palveluntuottajaksi tarjousten vertailun mukaisesti halvimman tarjouksen jättäneen tarjoajan Solo Health Specialists Oy:n. 

Lisäksi todettiin hyvinvointialuejohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti, että pykälän asiatekstin seuraavaa kohtaa tarkennetaan: "Medizone Oy:n esittämä referenssi on alkanut joulukuussa 2022, eikä siten täytä vaatimusta referenssin keston osalta. Medizone Oy:n tarjous on siten suljettava tarjouskilpailusta hankintalain 114 §:n mukaisesti."

Kokouksessa todettu kohdan tarkennettu muoto: "Medizone Oy:n esittämät referenssit ovat alkaneet joulukuussa 2022 sekä maaliskuussa 2023. Medizone Oy:n referenssit eivät siten täytä vaatimusta referenssin keston osalta. Medizone Oy:n tarjous on siten suljettava tarjouskilpailusta hankintalain 114 §:n mukaisesti."

 

 

 Merk. hankintajohtaja Anne Harjunpää esitteli asian kokouksen alussa.