Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 251


 

Eron myöntäminen hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenelle

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 251  

1746/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Valtuutettu Anja Törmä on pyytänyt 2.10.2023 päivätyllä kirjeellä eroa 1.1.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisiin syihin ja Keskustan valtuustoryhmän ennalta tehtyihin päätöksiin vedoten. Eronpyyntö liitteenä.

 

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (hyvinvointialuelain 75.3 §).

 

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (hyvinvointialuelain 79 §): Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 78 §:n 2 momentissa säädetään.

 

Hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu (tasa-arvolain 4 a §).

 

Nykyinen hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan kokoonpano

Varsinainen jäsen: Varajäsen:

 

Tiina Isotalus, pj Marko Karjalainen

Antti J Saari, vpj Jukka Kangasvieri

Magnus Björkgren Taina Koskela

Amelie Granvik Jaana Puumala

Reetta Hjelm Anneli Palosaari

Pekka Kauppi Mikko Tamminen

Ulpu Keränen Tina Sulkakoski

Jarno Saukko Kai-Eerik Känsälä

Anja Törmä  Susanna Lindholm 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

1. myöntää Anja Törmälle eron hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2024 alkaen;

2. valitsee uuden jäsenen hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakuntaan Anja Törmän tilalle 1.1.2024 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se  

1. myöntää Anja Törmälle eron hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2024 alkaen; 

2. valitsee uuden jäsenen hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakuntaan Anja Törmän tilalle 1.1.2024 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi