Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 252


 

Eron myöntäminen turvallisuus- ja pelastuslautakunnan jäsenelle

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 252  

1746/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Valtuutettu Tapio Peltokangas on pyytänyt 2.10.2023 päivätyllä kirjeellä eroa 1.1.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja pelastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisiin syihin ja Keskustan valtuustoryhmän ennalta tehtyihin päätöksiin vedoten. Eronpyyntö liitteenä.

 

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (hyvinvointialuelain 75.3 §).

 

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (hyvinvointialuelain 79 §): Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 78 §:n 2 momentissa säädetään.

 

Hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu (tasa-arvolain 4 a §).

 

Nykyinen turvallisuus- ja pelastuslautakunnan kokoonpano

Varsinainen jäsen:  Varajäsen:

 

Erkki Kerola, pj Jari Orjala

Tuija Leivo-Rintakorpi, vpj Sann-Kaisa Göös

Hannele Ilola Eevi Fiskaali

Eevi Kiimamaa Mari Pitkänen

Merja Kivelä Marja Tiala

Toni Korkiala Erkki Kuismin

Tapio Peltokangas Antti Isomöttönen

Toni Syrjälä  Janne Ilola

Ilpo Åivo  Ville Leppälä

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se  

1. myöntää Tapio Peltokankaalle eron turvallisuus- ja pelastuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2024 alkaen; 

2. valitsee uuden jäsenen turvallisuus- ja pelastuslautakuntaan Tapio Peltokankaan tilalle 1.1.2024 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se    

1. myöntää Tapio Peltokankaalle eron turvallisuus- ja pelastuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2024 alkaen;   

2. valitsee uuden jäsenen turvallisuus- ja pelastuslautakuntaan Tapio Peltokankaan tilalle 1.1.2024 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.