Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 255


 

Pohjois-Suomen alueen yhteinen kehittämishanke, Osaamisen tukikeskus (OT)

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 255  

4128/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

Eduskunnan 1.3.2023 hyväksymään lisätalousarvioon sisältyi 350 miljoonan euron määräraha hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille myönnettäviin valtionavustuksiin. Määrärahaa saa käyttää mm. valtionavustuksen myöntämiseen hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen  järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannukseen sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.

Osaamisen tukikeskukset (OT) ovat integratiivinen verkostorakenne lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen mahdollistamiseen, toiminnassa tarpeelliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä palvelujen koordinointiin. Toiminta pohjautuu vahvasti alueellisiin ja valtakunnallisiiin asiantuntijaverkostoihin, mutta myös valtakunnallista yhteistyötä tarvitaan. Osaamistukikeskusta (OT) on pilotoitu vuosina 2020-2023. Keskuksen tehtäväksi suunniteltua koordinaatiota, konsultaatiopalveluja sekä tutkimusta ja kehittämistä on konkretisoitu tuona aikana.

Valtionavustus OT-pilotteihin päättyy 31.12.2023 (yhteinen yhteistyöalueiden koordinaation erillisrahoitus psykososiaalisten menetelmien kanssa). OT-pilotointien tarkoituksena on ollut mahdollistaa ne vaativaa erityisosaamista sekä monitieteellisyyttä ja integraatiota edellyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen vaativan erityisen tuen palvelut, joita yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti mahdollista järjestää. Sivistyspalvelujen erityisen vaativan tuen VIP-verkostotyötä on toteutettu OKM / Opetushallituksen toimesta. Tämä toiminta on ollut vastinpari sosiaali- ja terveydenhuollon OT-toiminnalle.

 

Vaikka tavoitteena on ollut vuodelle 2024 vakiintunut rakenne,

niin monet asia ovat vielä hahmottumatta. Yta-asetuksessa on jo

tämä rooli yta-tasolle velvoitettu eli vaativamman lastensuojelun ja muiden lasten, nuorten ja perheiden vaativimpiin palveluihin sisältyvän tarkoituksenmukaisen sosiaalihuollon varmistaminen. Yta-alueet eivät ole vielä ehtineet valmistautua asiaan ja OT-keskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen vaatii vielä rahoituksen turvaamisen ainakin vuoden 2024 loppuun.

 

OT-kehittämisellä tavoitellaan osaltaan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta vaativimpiin palveluihin erityisesti lastensuojelussa, lastensuojelun laitoshoidossa, mielenterveys-

ja päihdepalveluissa sekä vammaishuollossa.

 

OT-keskusten etäkonsultaatiotoiminta tukee integroitujen sote-keskusten toimintaa. OT-kehittäminen liittyy sosiaalihuollon toiminnan porrastukseen, jossa on valmistelua menossa (STM ja sosiaalialan osaamiskeskukset). Tarvetta ja toimintaa on vaativille palveluille kuvattu Pohjoisen yhteistoiminta-alueen Yta-sopimuksessa, mutta rahoitusta vuodelle 2024 ei ole varattu.

 

Yhteisen kehittämishankkeen eri osa-alueet kohdentuvat kansallisen kokonaisuuden kohteisiin

  1. Palveluiden järjestäminen ja tuottamisen toimintamallien yhte-näistäminen ja kehittäminen
  2. Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien sekä niitä koskevan tiedolla johtamisen kehittäminen
  3. Digitaalisten ja etäpalvelujen sekä muiden palveluratkaisujen suunnittelu ja toteutus
  4. Toiminnan ja muun vakiinnuttamisen lisäkustannukset

     

Oheismateriaalina on hankekortti ja hankkeen esittelymateriaali.

Hankeosio esitetään kaikkien neljän hyvinvointialueen hyväksyttä-väksi. Hankkeen kustannukset jaetaan hyvinvointialueiden kesken seuraavasti:
 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan osalta yhteisen kehittämishankkeen ja varaa valtionvarainministeriön hyvinvointialueelle myöntämästä lisäavustuksesta 23 200 euroa Osaamisen tukikeskuksen (OT) toimintaan vuodelle 2024.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.