Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 254


 

Valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveysministeriöstä Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeelle vuosille 2023-2025 investointi 3 arviointitutkimukseen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 30.10.2023 § 254  

4147/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija muutosjohtaja Eija kellokoski-Kari ja kehittämispäällikkö Tuija Tuorila

 

Suomen kestävän kasvun ohjelman investointi 3:n tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta edistämällä hyvien toimintatapojen tutkimusta, sekä kehittää tehokkaita seuranta- ja analyysimenetelmiä. Avoinna olevalla valtionavustushaulla vahvistetaan tutkimusta, jolla muun muassa parannetaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kustannusvaikuttavuutta ja sen myötä palvelujen laatua, sekä kehitetään yhteistyöalueiden välistä TKIO-rakenteen kehittymistä.

 

Haku on avoinna 1.9.-13.10.2023 ja jaettavan valtionavun määrä on noin 8,7 milj. Rahoitus on 100 % valtionavustusta. Haettavana oleva avustus on käytettävissä 1.6.2023-31.12.2025. Ennen valtionavustuspäätöstä syntyneet kustannukset voivat liittyä vain hankehakemuksen valmisteluun. Tarkemmat käytön ehdot sekä rajoitukset määritellään valtionavustuspäätöksessä. Hankkeen hakijoina voivat olla yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä.

 

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet ovat laatineet yhteistyössä tutkimuskokonaisuuden avoinna olevaa valtionavustushakuun, jonka hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

 

Kokonaisuuden päätavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta edistämällä hyvien toimintatapojen tutkimusta, sekä kehittää tehokkaita hoito-, seuranta- ja analyysimenetelmiä. Tavoitteena on vahvistaa tutkimusta, jolla parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuutta sekä lisätään toiminnan arkivaikuttavuuden tutkimusta. Tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella tehtävää tutkimusta ja tutkimusosaamista, sekä kehittää tutkimus- ja yhteistyörakenteita ja kerryttää tutkimukseen liittyvää osaamista.

Tutkimuskokonaisuuden osatutkimukset ovat 1. Aikuissosiaalityön menetelmien vaikutukset, 2. Terveydenhuollon digitalisaation palvelujen käyttö, käyttäjät ja vaikuttavuus, 3. Lihavuuden hoitoketjun vaikuttavuus ja 4. Mentalisaatioon pohjautuvan terapian vaikuttavuus osana porrasteista mielenterveyspalvelujärjestelmää.

 

Osatoteuttajina Kainuun, Lapin ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet (Pohjois-Suomen yhteistyöalue). Tutkimuskokonaisuuden muina osatoteuttajina toimii Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toimii yhteistyökumppanina.

 

Kokonaisuuden kustannusarvio: 4 545 479 euroa
Kustannusarvion jakautuminen ja roolit:

 

  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2 304 286, 50 euroa: hankkeen hallinnointi, osallistuminen osatutkimuksiin 1, 2, 3 ja 4
  • Kainuun hyvinvointialue: 147 286,50 euroa: osatutkimus 1
  • Lapin hyvinvointialue 287 286, 50 euroa: osatutkimukset 1 ja 3
  • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Soite 217 286, 50 euroa: osatutkimukset 1 ja 3
  • Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus 107 361 euroa, osatutkimus 1
  • Turun yliopisto 849 971 euroa, osatutkimus 2
  • Aalto yliopisto 425 000 euroa

 

 Tutkimuskokonaisuuden organisoituminen:

 

  • Tutkimuskokonaisuuden vastuuhenkilönä toimii tutkimusjohtaja Jani Tikkanen
  • Ohjausryhmän jäsenet: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue: Kirsti Ylitalo-Katajisto, Jani Tikkanen, Pasi Parkkila, Leena Pimperi-Koivisto. Kainuun hyvinvointialue: Marita Pikkarainen, varajäsen Eija Tolonen. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue: Tarja Oikarinen-Nybacka, varajäsen Piia Kurikkala. Lapin hyvinvointialue: Mikko Häikiö, varajäsen Jaana Leinonen.

 

Päätösesitys Aluehallitus
1. hyväksyy osallistumisen Pohjois-Suomen yhteistyöalueen arviointitutkimukseen, RRP3-kokonaisuuteen suunnitelman ja budjetin mukaisesti;
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumisen osatoteuttajaksi Aikuissosiaalityön menetelmien vaikutukset ja Lihavuuden hoitoketjun vaikuttavuus -osatutkimuksiin;
3. hyväksyy ohjausryhmän kokoonpanon

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-3. päätösesityksen mukaisesti.