Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 269


 

Palveluseteleiden sääntökirjojen päivitykset ja hinnat vuodelle 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.11.2023 § 269  

148/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Hankintajohtaja Anne Harjunpää, Effector-pääkäyttäjä Tanja Kupila sekä palveluseteleistä vastaavat palvelu- ja vastuualuejohtajat

 

Palvelusetelin käytöstä säädetään laissa sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä (569/2009), jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen sekä sen elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.

 

Palveluseteli on käytössä seuraavissa Soiten palveluissa:

 

 • Green Care -työtoiminta
 • Jalkahoitopalvelut
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut:
  • Fysioterapia
  • Lymfaterapia
  • Puheterapia
  • Toimintaterapia
 • Suun terveydenhuolto
 • Tilapäinen kotihoito
 • Vammaisten tehostettu palveluasuminen
 • Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

 

Palvelu- ja vastuualueet käyvät vuosittain yhteistyössä hankintatoimen kanssa läpi palvelusetelien sääntökirjojen päivitystarpeet seuraavalle vuodelle. Sääntökirjat jakaantuvat yhteiseen yleiseen osaan sekä palvelusetelikohtaiseen osaan. Yleiseen osaan on koottu kaikissa eri palveluseteleissä noudatettavat yhteiset periaatteet, menettelyt ja vastuut.

 

Sääntökirjojen muutosten yhteydessä tarkastellaan myös palvelusetelien mahdollista hinnantarkistusta seuraavalle vuodelle. Hinnantarkistusta on tarkasteltu kunkin palvelusetelin osalta erikseen. Muutoksia esitetään tehtäväksi seuraavasti:

 

Green Care -toiminta

-          hinnankorotus 2,5 %

-          sisällöllisiä muutoksia

 

Jalkahoitopalvelut

-          ei muutosta hintaan

-          sisällöllisiä teknisluonteisia tarkennuksia

 

Lääkinnällinen kuntoutus

-          hinnankorotus 2,51 %

-          sisällöllisiä teknisluonteisia tarkennuksia

 

Suun terveydenhuolto

-          ei muutoksia

 

Tilapäinen kotihoito

-          hinnankorotus 4,5 %

 

Vammaisten tehostettu palveluasuminen

-          hinnankorotus 2,5 %

 

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

-          hinnankorotus 2,5 %

-          sisällöllisiä muutoksia

 

Päivitettävät sääntökirjat ovat oheismateriaalina, ja esitettävät muutokset on merkitty niihin.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä palvelusetelien sääntökirjojen päivitykset sekä esitetyt hinnat vuodelle 2024.

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä palvelusetelien sääntökirjojen päivitykset sekä esitetyt hinnat vuodelle 2024.

 

 

 Jäsen Anna Nurmi-Lehto todettiin esteelliseksi asiassa (hallintolaki 28.1 § kohta 5) ja Nurmi-Lehto poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 8:50-8:52.

 

 Merk. hankintajohtaja Anne Harjunpää esitteli asian kokouksen alussa.