Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 268


 

Kuntouttavan työtoiminnan hankintajärjestelmän perustaminen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.11.2023 § 268  

4316/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Hankintajohtaja Anne Harjunpää, palvelualuejohtaja Marja Paananen, vastuualuejohtaja Anu Pippola

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on julkaissut Hilma-ilmoituskanavassa osallistumispyynnön kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta. Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2024 - 31.12.2028. Hankintamenettelynä on dynaamisen hankintajärjestelmän kaltainen hankintamenettely.

 

Hankintamenettely on sähköinen ja kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa palveluntuottajat hakeutuvat hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen, ja toisessa vaiheessa hankintajärjestelmään hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken järjestetään sisäiset kilpailutukset. Osallistumispyynnössä on määritelty tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan vähimmäisvaatimukset. Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Osallistumishakemuksia hankintaan voi jättää koko sen keston ajan.

 

Hankintajärjestelmän sisäiset kilpailutukset järjestetään hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa ja sen jälkeen vuosittain, mikäli uusia palveluntuottajia on jättänyt osallistumishakemuksen. Hankintajärjestelmän perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään aina kerran vuodessa samaan aikaan, syksyllä 1.9 alkaen. Tällöin käsitellään saman vuoden elokuun 31. päivään mennessä saapuneet osallistumishakemukset. Hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa ilmoitetaan vertailuperusteet etusijajärjestyksen muodostamiseksi ja hankintapäätöksen tekemiseksi.

 

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001). Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Henkilöt, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty työllistymään avoimille työmarkkinoille tai osallistumaan TE-palveluihin, voivat olla kuntouttavan työtoiminnan asiakkaina.

 

Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain 25 §:n sote-palveluiden kynnysarvon.

 

Osallistumishakemusten jättöajaksi oli asetettu 23.10.2023, mutta määräaikaa pidennettiin 30.10.2023 klo 12.00 saakka. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti kuusi tarjoajaa: Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkolan työttömät ry, MELLO ry, SPR Länsi-Suomen piiri, Taito Keski-Pohjanmaa ry ja Ykspihlajan asukasyhdistys ry.

 

Osallistumishakemukset on tarkistettu ja niihin on pyydetty täsmennyksiä. Tarjoajat täyttävät osallistumispyynnössä määritellyt soveltuvuusvaatimukset ja hakemukset ovat osallistumispyynnön mukaisia.

 

Tässä vaiheessa menettelyä päätetään hankintajärjestelmän perustamisesta ja hyväksytään osallistumishakemukset. Hankinnan sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö on valmisteilla ja se julkaistaan hyväksytyille palveluntuottajille hankintajärjestelmän perustamisen jälkeen.

 

Osallistumispyyntö ja yhteenveto osallistumishakemuksista on oheismateriaalina.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. perustaa kuntouttavan työtoiminnan hankintajärjestelmän;
2. hyväksyä osallistumishakemukset niiden yhteenvedon mukaisesti;
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään hankintamenettelyn sisäisten kilpailutusten hankintapäätökset hankintajärjestelmän keston ajan.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-3. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

 Merk. hankintajohtaja Anne Harjunpää esitteli asian kokouksen alussa.