Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 279


 

Talouskatsaus 1-10/2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.11.2023 § 279  

1458/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Soiten tulos 1-10/2023 on -6,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä pieneni 1-9/2023-tilanteeseen verrattuna noin 1,6 miljoonalla eurolla. Alijäämää vähensi mm. Kevalta saatu tieto henkilösivukuluihin sisältyvästä tasausmaksusta*, jolla oli noin yhden miljoonan kuluja pienentävä vaikutus. Myös muut keskeiset kuluerät toteutuivat lokakuussa maltillisesti. Kulujen yhteismäärä oli 317,7 miljoonaa euroa. Määrä ylittää talousarvion henkilöstökulujen ja ostopalvelujen osalta.

 

Tuottojen yhteismäärä oli 69,8 miljoonaa euroa. Summasta valtaosa on asiakasmaksuja ja myyntituottoja, jotka seuraavat hyvin talousarviota ja hieman jopa ylittävät talousarvion. Valtion yleiskatteista rahoitusta on kirjattu 10/2023 mennessä 250,5 miljoonaa euroa koko vuoden määrän ollessa 301,5 miljoonaa euroa.

 

Vaikka alijäämä pieneni syyskuuhun verrattuna, marras-joulukuuhun sisältyy kulusumman epävarmuutta. Perinteisesti joulukuu on kustannuksiltaan keskimääräistä kuukautta kalliimpi mm. lomapalkkavelkakirjausten ja juhlapyhien aiheuttamien korkeampien palkkakustannusten takia. Lisäksi osa palveluntuottajista laskuttaa takapainotteisesti (esim. toimitilojen vuokria), joka näkyy joulukuun kulusummassa. Varovaisuusperiaatetta noudattaen pidämme arvion koko vuoden alijäämästä ennallaan 8-10 miljoonassa eurossa.

 

Tasausmaksusta*

 

Ajanjakson 1-9/2023 tasausmaksu on perustunut Kevan laskennalliseen arvioon palkkasummien jakautumisesta kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kevan valtuutetut ovat lokakuussa vahvistaneet palkkasummajaon huomioiden toteutuneet kuntien ja hyvinvointialueiden palkkasumat. Tällöin hyvinvointialueiden osuus tasausmaksusta on laskenut 55 %:sta 51,3 %:iin. Tämä laskee Soiten vuoden 2023 tasausmaksua noin 1 M€, joka on huomioitu lokakuun tuloksessa. Marras- ja joulukuun tasausmaksulaskut tulevat olemaan vahvistetun jakosuhteen mukaiset.

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-10/2023.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1-10/2023.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksessa.