Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 281


 

Investointisuunnitelma 2025-2028

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.11.2023 § 281  

95/00.02.00/2022  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Hyvinvointialuelain 16 §:n mukaisesti hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma alkavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investoinneilla tarkoitetaan oman taseen investointeja ja investointia vastaavia sopimuksista (esim. leasing-rahoitteiset tai muut pitkäaikaisen vuokravastuun sopimukset). Suunnitelma tulee jaotella sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen osasuunnitelmiin. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on hyvinvointialuetta sitova ja muut vuodet ohjeellisia. Suunnitelma tulee lähettää ministeriöiden käsittelyyn vuoden loppuun mennessä.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028 sisältää yhteensä 82 miljoonan euron investoinnit. Luku sisältää sekä oman taseen investoinnit että investointeja vastaavat sopimukset. Suunnittelukauden 82 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2025 kohdistuu 31,1 miljoonaa euroa. Kun summasta vähennetään vuonna 2023 alkaneet, useammalle vuodelle ulottuvat Sairaalanmäen kehittämisen kiinteistöinvestoinnit, vuoden 2025 uusiksi investoinneiksi muodostuu 15,5 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2025 uudet investoinnit 15,5 miljoonaa euroa kohdistuvat sote- ja pelastustoimessa tarvittavien laitteisiin, kalustoon sekä IT-järjestelmiin ja sovelluksiin. Investoinneissa huomioidaan myös asiakkaiden luokse vietävien liikkuvien palvelujen vaatimat laiteinvestoinnit. Uusien investointien kokonaissumma sisältää myös Sairaalanmäen kiinteistöstrategian mukaisten toimien jatkamista, jotta tilat täyttävät tulevaisuuden tarpeet. 

 

Sosiaali-ja terveystoimen sekä pelastustoimen yhteenlasketut investoinnit ja niiden rahoitus on kuvattu alla.

 

 

Investointien toteuttaminen vaatii lainanottovaltuuden saamista vuodelle 2025. Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2025 keväällä 2024. Lainanottovaltuuden lisäksi investointeja suunnitellaan rahoitettavan tulorahoituksella (vuosikate), kassavaroilla ja toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen saadulla valtionavustuksella.

 

Suunnitelmasta on aiempiin investointisuunnitelmiin verrattuna poistettu sotekeskus II-vaiheen investoinnit alkaen vuonna 2024 noin 25 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 tehty II-vaiheen suunnittelu vaatii suunnitelmien päivityksiä ja strategisia linjauksia, jota tehdään vuoden 2024 aikana. Asiat huomioidaan loppuvuonna 2024 tehtävän vuosien 2026-2029 investointisuunnitelman valmistelussa.

 

Oheisaineistona investointisuunnitelma 2025-2028.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman 2025-2028.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman 2025-2028.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksessa.