Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 302


 

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen edellyttämät vakanssit

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 302  

4832/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija palvelualuejohtaja Oskar Hagström, ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas, hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) päivitetyssä 39 §:ssä (8.7.2022/581) säädetään, että Hyvinvointialueen ja Uudellamaalla HUS-yhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

 

Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä tekevät ensihoidon palvelutasopäätökset. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen valmistelevat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet ja yhteistyöalueen resurssit.

 

Aluehallitus on käsitellyt palvelutasopäätöstä kokouksissaan 5.12.2022 (§ 214) ja 19.12.2022 (§ 248). Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös on vahvistettu vuosille 2023-2026 aluehallituksen kokouksessa 19.12.2022 (§ 248). Palvelutasopäätös on valmisteltu Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tavoittamismäärittelyiden mukaisesti ja noudattaa aikaisempaa tavoitetasoa. Hallituskäsittelyn aikana käsiteltiin ja arvioitiin useita eri palveluntuotannon vaihtoehtoja sekä niiden taloudellisia vaikutuksia.

 

Ensihoitopalvelun palveluntuotanto ei ole vuoden 2023 aikana yltänyt kaikilta osin asetettuihin tavoiteaikoihin.

 

Ensihoitopalvelun alalla on valtakunnallisesti esiintynyt kuluvina vuosina paljon työaikamuotoihin ja työaikoihin liittyvää epäselvyyttä, tulkintaeroavaisuuksia sekä vaihtelevuutta. Työsuojelun poikkeuslupien sekä paikallisten sopimusten mukaiset ratkaisut ovat usein olleet määräaikaisia, ja niihin on liittynyt valtakunnallisesti paljon vaihtelevuutta ja oikaisuvaatimuksia. Soiten osalta on neuvotteluosapuolien välillä sovittu toistaiseksi voimassa olevasta ratkaisusta syksyn 2023 aikana. Ratkaisu astuu voimaan 15.1.2024. Neuvottelutulos ja sen myötä solmitun paikallisen sopimuksen resurssi- ja talousvaikutukset on huomioitu talousarvion valmisteluvaiheessa ja käyttösuunnitelmaluonnokseen sisältyy 280 000 euron suuruinen palkkavaraus.

 

Ensihoitopalvelun voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä solmitun toistaiseksi voimassa olevan paikallisen sopimuksen mukainen palveluntuotanto edellyttää seuraavia henkilöstöresursseja:

- Sairaanhoitajan toimi 3

- Kenttäjohtajan virka 1

 

Hyväksytyn talousarvion lähtökohtana on, että tarvittavat henkilöstölisäresurssit pyritään kattamaan ensisijassa resurssien siirroilla tai toimintamuutoksilla. Ensihoidon työaikamuodosta aiheutuva välttämätön henkilöstölisäys esitetään katettavaksi hyödyntämällä resurssipankin vapaana olevia vakansseja siirtämällä vakanssit ensihoidon käyttöön ja tekemällä tarvittavat virka- ja toiminimikemuutokset.

 

Hyvinvointialueen johtosäännön 1 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää toimien nimikemuutoksista. Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää virkanimikkeitä koskevista muutoksista sekä perustaa virat ja toimet.

 

Lisävakanssien siirron ohella Soiten määrärahojen riittävyyttä  ja kokonaiskustannuksia tulee arvioida kriittisesti. Myös ensihoidon kokonaiskustannuksia on tarkasteltava osana Soiten palvelurakenteellista arviointia sekä palvelutasopäätöksen sisällön että uusien tuotantokäytänteiden osalta.

 

Päätösesitys Päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

Päätös Hyvinvointialuejohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösesityksen:

Aluehallitus päättää muuttaa lähihoitajan toimen kenttäjohtajan viraksi 1.1.2024 alkaen.
Muut tarvittavat nimikemuutokset toteutetaan hyvinvointialuejohtajan päätöksellä.

Kevään 2024 aikana ensihoidon kustannusrakennetta ja tarvittaessa palvelutasopäätöksen sisältöä arvioidaan osana Soiten palvelurakenneselvitystä ja talouden tasapainotusta.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan kokouksessa antaman päätösesityksen yksimielisesti.

 

 

 

 Merk. ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas ja ensihoitopalvelun ylilääkäri Jukka-Pekka Koskela esittelivät asian kokouksen alussa.