Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 301


 

Virkanimikemuutokset

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 301  

278/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Resurssityöryhmän valmistelusta tuodaan aluehallituksen päätettäväksi virkanimikemuutos sekä muutos kelpoisuusehtoihin.

 

Uusi laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023) astuu voimaan 1.1.2024. Laissa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä sekä riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä. Hyvinvointialueiden on järjestettävä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminta julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Hyvinvointialueen on myös nimettävä potilas-asiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan vastuuhenkilö, jos potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien tehtäviä hoitaa useampi kuin yksi henkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on muun muassa ohjata, koordinoida ja kehittää toimintaa. Jos potilasasiavastaavan tehtäviä hoitaa vain yksi potilasasiavastaava, on tämän huolehdittava 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtäviensä lisäksi 8 §:n 5 momentissa tarkoitetuista vastuuhenkilön tehtävistä.

 

Henkilö, joka toimii uuden lain voimaan tullessa potilasasiamiehenä, on kelpoinen toimimaan potilasasiavastaavana sen estämättä, mitä lain 6 §:ssä säädetään kelpoisuudesta.

 

Lain 1 §:n mukaan potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa nimetään potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia.

Lakimuutoksen takia ehdotetaan seuraavaa virkanimikkeen muutosta:

 

NYKYINEN VIRKANIMIKE UUSI VIRKANIMIKE

 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen virka Potilas- ja sosiaaliasiavastaavan virka

Virkanumero

 

KONSERNIPALVELUT, 1.1.alkaen
TKIO ja osallisuus

 

Ei kustannusvaikutusta.

 

Potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista annetun lain 6 §:n takia (potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien kelpoisuus) takia ehdotetaan seuraavaa muutosta kelpoisuusehtoihin:

poistetaan sosiaali- ja potilasasiamiehen kelpoisuusehto ja lisätään

 

Potilas- ja sosiaaliasiavastaava: tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä tehtäväalan tuntemus.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn virkanimikemuutoksen ja kelpoisuusehdon.

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä edellä esitetyn virkanimikemuutoksen ja kelpoisuusehdon.