Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 295 

Talousarvion täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelma 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 295  

3853/02.02.00/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Aluevaltuusto on 4.12.2024 kokouksessaan hyväksynyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvion 2024, joka on osa Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024 - 2026. Hallintosäännön 75 §:n mukaisesti aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman ja antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

 

Talousarvion käyttösuunnitelmalla kohdistetaan talousarvion 2024

hyvinvointialue yhteensä - rahavirrat (ulkoiset tuotot 86,1 M€ ja

valtion rahoitus 312 M € sekä ulkoiset kulut 384,5 M€)

vastuualuekohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi. Käyttösuunnitelma sisältää myös vastuualueille hyväksytyt vuoden 2024 investointimäärärahat.

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjeistetaan mm. sitovista tavoitteista, toiminnan ja talouden seurannasta sekä henkilöstöä ja talouden hoitoa koskevista käytänteistä.

 

Muutoksena aikaisempiin vuosiin käyttösuunnitelma ja täytäntöönpano-ohje on kahden erillisen dokumentin sijaan rakennettu yhdeksi dokumentiksi. Lisäksi tietystä vuodesta riippumatonta yleistä ohjeistusta on siirretty intraan (Soitenet), josta se on helpommin löydettävissä.

 

Liite A § 295 Talousarvion täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelma

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. hyväksyä talousarvion täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelman 2024;
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan tarvittaessa täydentämään ja tarkentamaan täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaa määrärahojen riittävyyden, toiminnallisten tavoitteiden sekä hyvän hallintotavan toteutumisen varmistamiseksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.