Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 299


 

Omaishoidon palkkiot 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 299  

4749/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, palvelualuejohtajat Hanna Saarinen ja Veronica Joskitt

 

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2023 vahvistettu palkkakerroin on 1,558 ja vuodelle 2024 vahvistettu palkkakerroin on 1,637.
 

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2024 alkaen  461,99 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 923,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrät tarkistetaan 1.1.2024 lukien kaikissa hyvinvointialueella käytössä olevissa palkkioissa, myös vähimmäismäärää pienemmiksi sovituissa maksuissa. Maksujen tulee perustua ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2024 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 5,07 prosentin korotusta vuoteen 2023 verrattuna.
 

Hyvinvointialue voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella. Hyvinvointialue päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Myös näihin hoitopalkkioihin tehdään 5,07 prosentin korotus 1.1.2024 alkaen.
 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon palkkiot 1.1.2024 alkaen seuraavasti:

A hoitopalkkio 461,99 €/kk
B hoitopalkkio 698,46 €/kk
C hoitopalkkio 923,99 €/kk
D hoitopalkkio 1963,96 - 2888,21 €/kk

Toimeksiantosuhteisen sijaishoitajan palkkio 94,30 €/vrk.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen todettiin esteelliseksi asiassa (HL 28.1 § 3 k) ja hän poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 10:16-10:25. Puheenjohtajana kokouksessa tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Arto Alpia.