Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 300 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstösuunnitelma 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 300  

4623/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (13.4.2007/449) 4 § ja 4 § a määrittelee, että hyvinvointialueella on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jolla edistetään ja ylläpidetään työntekijöiden osaamista. Lain tarkoituksena on edistää työantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella.

 

Vuoden 2024 osalta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan omina asiakirjoinaan. Vuoden 2024 suunnitelmaa on valmisteltu henkilöstöjohtajan ja henkilöstöpalveluiden eri vastuuhenkilöiden kanssa yhteistyössä. Suunnitelmassa ennakoidaan hyvinvointialueen toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joilla on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä sekä suunnitellaan tarvittavia toimenpiteitä henkilöstöasioissa.

 

Soite 2030 -ohjelma ja henkilöstöohjelma 2023-2025 linjaavat Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstösuunnitelmaa vuodelle 2024. Laadukkaalla henkilöstöjohtamisella varmistetaan, että Soitessa on toiminnan edellyttämä, riittävä, osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.

Henkilöstöohjelman kiintopisteinä ovat strategiassa tehdyt linjaukset. Henkilöstöohjelman avainalueita ovat henkilöstön riittävyys ja lähijohtaminen, palkitsemismalli, työhyvinvointia tukevat käytännöt sekä yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuuttaa tukevat periaatteet ja käytännöt.

 

Vuonna 2024 siirrytään keskitettyyn rekrytointimalliin. Rekrytoinnin keskittämisellä haetaan henkilöstö- ja resurssisuunnittelun tehokkuutta, osaamisen vahvistamista ja lähiesihenkilöiden työajan kohdentamista lähityön ja palvelutoiminnan operatiiviseen johtamiseen. Rekrytoinnin painopisteinä ovat rekrytointiprosessin uudistaminen ja hakijakokemuksen parantaminen. Rekrytointimarkkinoinnissa tavoite on monikanavaisen näkyvyyden lisääminen ja passiivisten hakijoiden tavoittaminen.

 

Hyvinvointialueen osaamisen kehittämisen painopisteiksi on määritetty uusien palvelumuotojen, erityisesti sähköisten palveluiden, kehittämiseen liittyvän osaamisen, erikoisalakohtaisen ydinosaamisen, asiakas-, potilas- ja työturvallisuuteen sekä digiturvallisuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen kaikissa ammattiryhmissä. Lisäksi tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittyminen integroiduissa palveluprosesseissa toimimiseen sekä johtamis- ja esimiestyön vahvistaminen valmentavan johtamisen, muutoksen tukemisen ja tiedolla johtamisen osa-alueilla.

 

Asiaa käsitellään hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnassa 14.12.2023 § 50 ja yhteistyötoimikunnassa 15.12.2023 § 26.

 

Liite A § 300 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstösuunnitelma 2024.

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024.

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024.

 

 

 Merk. henkilöstöjohtaja Jaana Sandström esitteli asian kokouksen alussa.