Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 26


 

Toimien perustaminen, virkanimikemuutos ja kelpoisuusehdot

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 15.01.2024 § 10 

 

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Resurssityöryhmän valmistelusta tuodaan aluehallituksen päätettäväksi kahden uuden toimen perustaminen, virkanimikemuutos sekä lisäys kelpoisuusehtoihin.

 

Aluehallituksen päätettäväksi tuodaan fysioterapeutin ja toimintaterapeutin toimen perustaminen Lasten ja Nuorten kuntoutuksen vastuualueelle kehittämään perusterveydenhuollon palveluita ja muuttamaan ostopalvelutoimintaa omaksi toiminnaksi ja tätä kautta hillitsemään kustannusten nousua.

 

Ehdotetaan seuraavien toimien perustamista:

 

TOIMI

 

Fysioterapeutin toimi

TESA, kuntoutus ja neurologia,

Lasten ja Nuorten kuntoutus

 

TOIMI

 

Toimintaterapeutin toimi

TESA, kuntoutus ja neurologia,

Lasten ja nuorten kuntoutus

 

Kustannusvaikutus: Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan kustannuslaskennan oman toiminnan käyntihinnat ovat fysioterapeutille 57,7 euroa ja toimintaterapeutille 68,9 euroa. Vastaavat palvelusetelihinnat vuodelta 2023 (60 min vastaanottokäynti) ovat fysioterapiassa 68 euroa ja toimintaterapiassa 101,50 euroa. Jotta nämä ostopalvelukäynnit voivat toteutua, Soitessa tehdään kattava pohjatyö arviokäyntien muodossa ja näiden lisäksi suuri määrä hallinnollista työtä mm. kuntoutustyöryhmän, sihteerien ja terapeuttien toimesta.

 

Vuoden 2022 (vuoden 2023 kustannuslaskenta ei ole saatavilla sote-lainsäädännön edellyttämän kuntoutuksen integraation purun takia) kustannuslaskennan perusteella fysioterapiaperuskäynti on  10,30 halvempi kuin palvelusetelillä ja arvioitu käyntimäärä on 600/vuosi eli kustannussäästö olisi 6180 euroa. Toimintaterapiassa ero on 33,50 ja kustannussäästö tällä laskelmalla 20 100 euroa. Arvioitu ostokäyntien määrän vähennys tämän lisäksi omien jatkosuositusten linjausten myötä 5% käynneistä n. 250 käyntiä on 21 250 euroa. Arvioitu yhteissäästö näistä vaikutuksista 47 530 euroa.

 

Uudet esitetyt vakanssit on huomioitu Lasten ja Nuorten kuntoutuksen vastuualueen budjettiesityksessä.

 

Palomestarin virkanimikkeen muutos erityisasiantuntijan viraksi sekä kelpoisuuden muutos tukemaan henkilöstön saatavuutta (vetovoima) ja laaja-alaisemman osaamisen/näkemyksen saatavuutta.

 

Ehdotetaan seuraavan palomestarin viran muuttamista erityisasiantuntijan viraksi:

 

NYKYINEN VIRKA UUSI VIRKA

 

Palomestarin virka erityisasiantuntijan virka

Virka numero 32008

Pelastustoimi

Varautuminen ja turvallisuus

 

Ei kustannusvaikutusta.

 

Lisäksi ehdotetaan seuraavaa lisäystä kelpoisuusehtoihin:

 

Erityisasiantuntija, Varautuminen ja turvallisuus:

Soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hyvinvointialueen vastuulle kuuluviin varautumistehtäviin.

Ehdotetaan seuraavan palveluesimiehen viran muuttamista lähihoitajan toimeksi:

NYKYINEN VIRKA UUSI TOIMI

 

Palveluesimiehen virka lähihoitajan toimi

Virka nro 20671
HOITO JA HOIVA HOITO JA HOIVA
Yleislääketieteen osastopalvelut Kotisairaala + yöpartio,

ja geriatria, Tunkkarin yle-osasto Kokkolan yöpartio

 

Kustannusvaikutus: 39 200€ /v. Määräraha muutokseen tulee löytyä YT-neuvotteluiden kautta.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää perustaa edellä mainitut toimet ja hyväksyä esitetyn viran virkanimikemuutoksen sekä kelpoisuusehdon sekä esitetyn viran muuttamisen toimeksi.

 

Päätös Aluehallituksen pj Sari Innanen esitti, että asia jätetään pöydälle.
Aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

 Jäsen Anna Nurmi-Lehto todettiin esteelliseksi asiassa (HL 28.1 § 5 k) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 11.14-11.18.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 29.01.2024 § 26  

36/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Asia jätettiin kokonaisuudessaan pöydälle edellisessä aluehallituksen kokouksessa. Pykälä sisältää kuntoutuksen toimiesitysten lisäksi pelastustoimen sekä hoidon ja hoivan vakanssimuutoksia koskevat esitykset, joiden ratkaiseminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa mahdollisimman pian.  Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin toimien perustamista koskevat perustelut edellyttävät kustannuslaskennan tarkennuksia ja toivomuksena on ollut, että kustannuslaskenta voitaisiin toteuttaa vuoden 2023 tiedoilla, mikä viivyttää asian valmistelua tältä osin. Tästä johtuen aluehallitukselle tuodaan tässä vaiheessa ratkaistavaksi pelastustointa ja hoitoa ja hoivaa koskevat vakanssinimikemuutosesitykset ja muilta osin asia tuodaan myöhemmin aluehallituksen käsiteltäväksi.

 

Aluehallituksen päätettäväksi esitetään seuraavat muutokset:

 

Palomestarin virkanimikkeen muutos erityisasiantuntijan viraksi sekä kelpoisuuden muutos tukemaan henkilöstön saatavuutta (vetovoima) ja laaja-alaisemman osaamisen/näkemyksen saatavuutta.

 

Ehdotetaan seuraavan palomestarin viran muuttamista erityisasiantuntijan viraksi:

 

NYKYINEN VIRKA UUSI VIRKA

 

Palomestarin virka erityisasiantuntijan virka

Virka numero 32008

Pelastustoimi

Varautuminen ja turvallisuus

 

Ei kustannusvaikutusta.

 

Lisäksi ehdotetaan seuraavaa lisäystä kelpoisuusehtoihin:

 

Erityisasiantuntija, Varautuminen ja turvallisuus:

Soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hyvinvointialueen vastuulle kuuluviin varautumistehtäviin.

Ehdotetaan seuraavan palveluesimiehen viran muuttamista lähihoitajan toimeksi:

NYKYINEN VIRKA UUSI TOIMI

 

Palveluesimiehen virka lähihoitajan toimi

Virka nro 20671
HOITO JA HOIVA HOITO JA HOIVA
Yleislääketieteen osastopalvelut Kotisairaala + yöpartio,

ja geriatria, Tunkkarin yle-osasto Kokkolan yöpartio

 

Kustannusvaikutus: 39 200€ /v. Määräraha muutokseen tulee löytyä YT-neuvotteluiden kautta.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. hyväksyä esitetyn mukaisesti palomestarin viran muuttamisen erityisasiantuntijan viraksi sekä tätä koskevan kelpoisuusehtomuutoksen;
2. hyväksyä esitetyn mukaisesti palveluesimiehen viran muuttamisen lähihoitajan toimeksi;
3. että esitys fysioterapeutin ja toimintaterapeutin toimien perustamisesta tuodaan myöhemmin erikseen aluehallituksen hyväksyttäväksi

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-3. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Jäsen Anna Nurmi-Lehto todettiin esteelliseksi asiassa (HL 28.1 § 5 k) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.06-13.08.