Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 71


 

Opiskeluhuollon alueellinen suunnitelma

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 71  

689/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija toimialuejohtaja Minna Lönnbäck, vastuualuejohtaja Johanna Puumala, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

Hyvinvointialueet vastaavat opiskeluhuollon järjestämisestä yhdessä alueensa koulutuksen järjestäjien kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin tehdyn muutoksen (377/2022) 13 a §:n mukaan hyvinvointialueella tulee olla alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma vastuullaan olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman laadinnasta vastaa alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna hyvinvointialueen toimijoita, koulutuksen järjestäjiä, opiskelijoita ja alaikäisten huoltajia. Suunnitelma tulee hyväksyttää hyvinvointialueen aluevaltuustossa aina valtuustokausittain ja se on tarkistettava tarvittaessa. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien laatimiin opiskeluhuoltosuunnitelmiin ja se liitetään osaksi lastensuojelulain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, joka sisältyy puolestaan alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen käynnistyi opiskeluhuollon vastuualueella kesällä 2023, jolloin hahmoteltiin suunnitelman sisältöä ja tutustuttiin suunnitelman lainsäädännölliseen taustaan. Suunnitelman varsinainen työstäminen tapahtui sen jälkeen, kun alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän toiminta käynnistyi syksyllä 2023. Yhteistyöryhmän kokouksissa järjestettiin kaksi työpajaa, joissa suunnitelmaa varten kerättiin lisää materiaalia ja tietoa muun muassa koulutuksen järjestäjiltä ja heidän opiskeluhuoltosuunnitelmistaan sekä keskusteltiin suunnitelmaan tulevista teemoista. Yhteistyöryhmässä mukana olevat hyvinvointialueen viranhaltijat kantoivat vastuun suunnitelman kirjallisen tuotoksen työstämisestä ja valmiiksi saattamisesta. Työstämisen aikana yhteistyöryhmän jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnosta. Lisäksi suunnitelmaluonnos oli kommentointikierroksella muun muassa opiskeluhuollon kuraattoreilla ja psykologeilla ennen lopullista valmistumista.

 

Keski-Pohjanmaan alueelliseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain (377/2022) mukaisesti opiskeluhuollon toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet, suunnitelma hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi, arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta, suunnitelma opiskeluhuoltopalvelujen voimavarojen kohdentamisesta sekä toimenpiteet alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Suunnitelma on dokumentti, joka elää ja muokkautuu ja jota tarpeen mukaan päivitetään. Suunnitelman täytäntöönpanoa ja toteutumista seuraa alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä.

Keski-Pohjanmaan alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma 2024-2025 oheismateriaalina.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Pohjanmaan alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman vuosille 2024-2025.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.