Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 72


 

Pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 72  

772/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija Pelastusjohtaja Marko Hottinen

 

Pelastustoimen Pohjoisen YTA-alueen (pelastustoiminnan yhteistyöalue) muodostavat Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Pelastuslain (379/2011) 2 §:n 7 ja 8 mom. mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueen pelastustoiminnan yhteistyön järjestämisestä.

 

Pelastuslain 2 § mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi ja pelastuslaitos vastaavat Pohjois-Suomen yhteistyöalueen pelastustoiminnan yhteistyön järjestämisestä. Pelastustoimea koskevassa lainsäädännössä edellytetään yhteistyön määrittämistä YTA-alueiden osalta sopimusjärjestelyin. Laki hyvinvointialueesta (611/2021, 7 § ja 8 luku) mahdollistaa sen, että hyvinvointialueet voivat sopia pelastustoimen palveluiden tuottamisesta yhteistoiminnassa tai esimerkiksi sen, että yksi hyvinvointialue tuottaa tietyt palvelut kokonaisuudessaan usealle hyvinvointialueelle.

 

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 5 § ohjaa yhteistyösopimuksen laadintaa. Pelastustoimen kannalta keskeisiä tehtäviä, joita voidaan tarvittaessa siirtää yksittäiselle hyvinvointialueelle ja/tai tuottaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella ovat pelastustoimen järjestämislain (613/2021) 5 §:n mukaisesti:

1) valtakunnalliset ja alueelliset tilanne- ja johtokeskusjärjestelyt ja muu pelastustoiminnan johtamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius;
2) kemiallisten ja säteilytilanteiden ja muun vaativan pelastustoiminnan edellytyksenä oleva erityisvalmius;
3) merellinen pelastustoiminta;
4) öljyvahinkojen torjunta merialueen rannikolla ja saaristossa sekä laajoilla sisävesialueilla;
5) pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun antamisen tai vastaanottamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius;
6) pelastustoimen poikkeusoloihin varautumisen edellytyksenä olevat materiaaliset valmiudet ja poikkeusolojen toiminnan etukäteisvalmisteluiden alueellinen koordinaatio.

Hyvinvointialueiden pelastuslaitokset ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksen, joka määrittää puitteet YTA-alueiden yhteistyölle. Sopimusta täydennetään tulevina vuosina osana normaalia operatiivista toimintaa kunkin yhteistoiminnassa järkeväksi nähdyn kokonaisuuden osalta.

 

Yhteistoimintasopimuksen hyväksyy kullakin hyvinvointialueella aluevaltuusto ja sen liitteet pelastusjohtaja. Tällä hetkellä liitteistä on valmiina pelastuslaitosten välistä avunantoa koskeva liite 1.

 

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet ovat jo hyväksyneet osaltaan sopimuksen aluevaltuustoissaan viikolla 8. Valmis sopimus allekirjoitetaan myöhemmin.

 

Oheisaineistona Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus ja sopimusliite 1 pelastuslaitosten välinen avunanto 12.1.2024.

 

Päätösesitys

Aluehallitus päättää
1. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen;
2. merkitä tiedoksi, että yhteistyösopimuksen liitteet hyväksytään pelastusjohtajien toimesta YTA-alueella.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.