Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 75


 

Valtuustoaloite 2.10.2023; Lääkinnällinen kuntoutus

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 75  

791/00.03.01/2023  

 

 

Valmistelija toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi, palvelualuejohtaja Katja Tuliniemi, vastuualuejohtaja Anu Riutta-huopana.

 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan valtuutettu voi jättää

aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen

valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite

annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä

kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen

puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen

valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa

tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Valtuutettu Anna Nurmi-Lehto on jättänyt 2.10.2023 valtuustoaloitteen koskien lääkinnällistä kuntoutusta. Aloitteessa esitetään, että Soite takaa 65 vuotta täyttäneille Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saaneille henkilöille saman tasoisen kuntoutuksen, kuin Kela on järjestänyt. Aloitteen mukaan näin toimimalla ennaltaehkäisemme sote-palveluiden tarpeen kasvua ja mahdollistamme paremman elämänlaadun näille ihmisille.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

 

Lääkinnällinen kuntoutus pohjautuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arvioon sekä lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaperusteiden mukaiseen toimintaa. Kelan kuntoutuksen päätyttyä 65-vuotta täyttäneillä asiakkaille ohjelmoidaan Soiten terapeutille aika toimintakyky- ja kuntoutustarvearvioon, jossa yhdessä asiakkaan kanssa tehdään uusi kuntoutussuunnitelma toimintakyky, terapian tavoitteet sekä terapian mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen huomioiden. Toimintakyvyn arvioinnin pohjana on ICF-viitekehys. Arviokäynnillä huomioidaan myös mahdolliset apuvälinetarpeet sekä muut asiakkaan toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät palvelut. Päätöksen Soiten lääkinnällisestä kuntoutuksesta tekee vastuualuejohtaja tai kuntoutustyöryhmä huomioiden terapeuttien lausunnot ja asiakkaan kokonaistilanne. Kuntoutustyöryhmän jäseninä toimivat kuntoutusylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen vastuualuejohtajat sekä tarvittaessa kutsuttuna Soiten terapeutti (fysio-, toiminta- ja/ tai puheterapeutti).

 

Oheisaineistona valtuustoaloite ja vastuualuejohtaja Anu Riutta-Huopanan (Ikääntyneiden kuntoutus) ja palvelualuejohtaja, kuntoutusylilääkäri Katja Tuliniemen (Kuntoutuksen ja neurologian palvelualue) vastaus aloitteeseen.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi valtuutettu Anna Nurmi-Lehdon jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.