Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 74


 

Valtuustoaloite 3.4.2023, Keskustan valtuustoryhmä; Ensihoito Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 74  

791/00.03.01/2023  

 

 

Valmistelija Ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas, johtajaylilääkäri Katja Virta

 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan valtuutettu voi jättää

aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen

valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite

annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä

kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen

puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen

valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa

tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Valtuutettu Marja Tiala on 3.4.2023 Keskustan valtuustoryhmän puolesta jättänyt valtuustoaloitteen koskien hyvinvointialueen palvelutasopäätöstä ja ensihoitoa. Aloitteessa todetaan, että tiedonkulku aluevaltuutettujen ja ensihoidon välillä on tärkeää ja että aluevaltuuston tulisi saada tietoon tasaisin väliajoin muun muassa miten tavoiteajat ovat toteutuneet. Aloitteessa myös tuodaan esiin Lestijärven ja Halsuan kesäsesongin väestömäärän kasvu sekä teollinen rakentaminen ja esitetään kysymys, onko tarpeen muuttaa riskiluokitusta teollisen rakentamistoiminnan takia. Aloitteessa esitetään, että Soiten tulee aloittaa aluevaltuuston säännöllinen informointi ensihoidon tavoiteaikojen toteutumisesta ja muiden alueiden yksiköiden käytöstä alueellamme neljännesvuosittain.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

 

Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun tavoittamisajat ja muu ensihoitopalvelun sisältö toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat yhteistyöalueittain yhdenvertaisesti valmisteltuna, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksen on perustuttava yhteistyöalueittain valmisteltavaan riskianalyysiin.

 

Ensihoitopalvelun tavoiteaikojen toteutumista seurataan hyvinvointialueella ja yhteistyöalueella neljännesvuosittain. Yhteistyöalueen ensihoitokeskus tuottaa tiedoista koko yhteistyöalueen tavoiteaikojen toteumakartan. Soite ensihoitopalvelussa tavoiteaikojen toteumaluvut syötetään ensihoitopalvelun tiedolla johtamisen sivustolle, josta ne siirtyvät hyvinvointialueen SYKE-järjestelmään. Ensihoitopäällikkö raportoi ensihoitopalvelun tunnusluvut palvelualuejohtajalle ja toimialuejohtajalle neljännesvuosittain.

 

Oheisaineistona Keskustan valtuustoryhmän 3.4.2023 jättämä aloite ja ensihoitopäällikkö Jukka Palokankaan vastaus aloitteeseen kokonaisuudessaan.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi Keskustan valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.