Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 67


 

Esitys talousarvion määrärahojen 2023 ylityksestä

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 67  

56/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Sitovat tavoitteet 2023

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustolle sitovia tavoitteita v. 2023 ovat seuraavat:

  • Yleiskatteisen valtionrahoituksen määrä 300,097 M€ ja tuloslaskelman tulos 0 €
  • Rahoituslaskelmaan sisältyvän talousarviolainan enimmäismäärä 16,1 M€
  • Investoinnit 16,1 M€
  • Strategiset ja suoritekohtaiset tavoitteet sekä toimialueiden toiminnalliset painopistealueet

 

Aluehallitus on saanut kuukausittain tiedon tuloksen kehittymisestä vs. talousarvio, investoinneista ja taseesta. Lisäksi vuosineljänneksittäin on käsitelty osavuosikatsaukset, jotka sisältävät talouslukujen lisäksi katsauksen toimialueiden toimintaan ja talouteen vs. talousarvio.

 

Määrärahojen ylitysesitys: tulos ja yleiskatteisen valtionrahoituksen määrä

 

Aluevaltuusto on päättänyt talousarviosta 2023 sitovuustasolla tulos ja yleiskatteisen valtionrahoituksen määrä. Valtion rahoitus 2023 täsmentyi 1,33 M€ talousarviota suuremmaksi. Tulos (alustava) asettui 20,56 M€ talousarviota heikommaksi. Näille sitoville tavoitteille haetaan ylityslupaa.

 

Tarkentavaa tietoa tuloksen eristä

 

Aluehallituksen hyväksymässä vuoden 2023 käyttösuunnitelmassa ja aluevaltuustolle tiedoksi tuodussa tuloslaskelmassa ulkoisten tuottojen yhteismääräksi oli määritelty 81,3 M€. Ulkoiset tuotot 2023 toteutuivat 4,2 M€ talousarviota suurempina.  Summa koostuu myyntituottojen (953 t€), maksutuottojen (497,5 t€), tukien ja avustusten (1,75 M€) sekä muiden toimintatuottojen (1 M€) toteutumista vs. talousarvio.

 

Ulkoiset kulut oli määritelty tasolle 372,3 M€. Vuoden 2023 ulkoisten kulujen toteutuma on 396,6 M€. Näin ollen ulkoiset kulut ylittyivät 24,3 M€.

 

Suurimmat ylitykset kohdistuivat henkilöstökuluihin ml. sivukulut (12,04 M€) ja palveluiden ostoihin (11,15 M€). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittävät talousarvion 765,1 tuhannella eurolla sekä muut toimintakulut 976,3 tuhannella eurolla. Avustusten kulut olivat 622,3 tuhatta euroa talousarviota pienemmät.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettosumma ylitti talousarvion 105,6 tuhannella eurolla. Poistot ylittävät talouarvion 1,61 M eurolla.

 

Alustavat luvut toteumasta sekä vertailu talousarvioon on alla:

 

 

Muut sitovat tavoitteet, toteuma

 

Investoinneista toteutui noin 11 M€ talousarvion sisältäessä mahdollisuuden enintään 16,1 M€:n investointeihin. Hyväksytyistä investoinneista jäi toteutumatta rakentamisen sekä koneiden ja laitteiden investointeja.

 

Talousarviolainan nostolle ei ollut tarvetta koko määrältään, minkä johdosta sitä nostettiin 16,1 M€:n sijaan 10 M€. Laina on osa Soitelle myönnettyä vuoden 2023 lainanottovaltuutta, jota voidaan käyttää vuoden 2023 investointeihin ja vuonna 2023 alkaneisiin, useammalle vuodelle jatkuviin investointeihin.

 

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen tullaan kuvaamaan osana tilinpäätöstä 2023.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se:
1. päättää talousarvion sitovuustason mukaisesti hyväksyä saadun yleiskatteisen valtionrahoituksen 1,33 M€ talousarvion määrärahoja suurempana;
2. päättää hyväksyä tuloksen alittumisen 20,56 M€ talousarvion määrärahoja suurempana;

3. merkitsee tiedoksi ulkoisten tuottojen ylityksen 4,2 M€ niille suunnitellusta määrärahojen varauksesta;
4. merkitsee tiedoksi ulkoisten kulujen ylityksen 24,3 M€ niille suunnitellusta määrärahojen varauksesta;
5. merkitsee tiedoksi poistojen ylittymisen 1,6 M€ niille suunnitellusta määrärahojen varauksesta;
6. merkitsee tiedoksi rahoituskulujen (netto) ylittymisen 100 t eurolla niille suunnitellusta määrärahojen varauksesta.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.