Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 68


 

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 uudelleenarviointi

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.03.2024 § 68  

868/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

 

Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 (aluevaltuusto 4.12.2023 § 82) on rakennettu siten, taloussuunnitelma on 6,7 M€ ylijäämäinen suunnitelmakauden 2026 lopussa. Huomioiden alustava vuoden 2023 tulos noin -20,5 M€, taloussuunnitelma on 3,8 M€ alijäämäinen. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 tullaan päivittämään, jotta se täyttää hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisen vaateen taloussuunnitelman tasapainosta.

 

Aluehallituksessa käydään keskustelu, missä kohdin kuluvaa vuotta toiminta- ja taloussuunnitelman päivitetty versio on tarkoituksenmukaista tuoda päätöksentekoon. Samoin käydään keskustelu jatkovalmistelun tueksi päivityksessä huomioitavista asioista ja vuonna 2024 toteutuvien säästötoimenpiteiden vaikutuksista.

 

Oheismateriaalina tilintarkastuspöytäkirja (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 15 k).

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi tilintarkastuspöytäkirjan, jossa on huomioitu tarve taloussuunnitelman 2024-2026 saattamisesta tasapainoon;
2. käydä jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 päivittämisestä.

 

Päätös Aluehallitus päätti 
1. merkitä tiedoksi tilintarkastuspöytäkirjan, jossa on huomioitu tarve taloussuunnitelman 2024-2026 saattamisesta tasapainoon;
2. käydä jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 päivittämisestä.

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.