Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 97 

Lapsiperheiden avopalveluiden hankinta

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.03.2024 § 97  

326/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija Hankintajohtaja Anne Harjunpää, hankinta-asiantuntija Marika Harmaala, palvelualuejohtaja Maarit Biskop, vastuualuejohtaja Arja Seppälä

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut lapsiperheiden avopalveluiden hankinnan. Hankinnan sopimuskausi on 1.5.2024 - 30.4.2026 ja optiot ajalle 1.5.2026 - 30.4.2027 ja 1.5.2027 - 30.4.2028. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain 25 §:n sote-palveluiden kynnysarvon.

 

Hankinta on jaettu seitsemään osa-alueeseen:

1. perhetyö

2. tehostettu perhetyö

3. avoperhekuntoutus

4. sosiaaliohjaus

5. tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

6. lapsiperheiden kotipalvelu

7. ammatillinen tukihenkilötoiminta

 

Tarjouksen voi tehdä yhteen tai useampaan hankinnan osaan.

 

Hankinnassa käytettiin sähköistä Cloudia-kilpailutusjärjestelmää ja hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.

 

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 3 000 000 euroa ja koko hankintasopimuksen arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 12 000 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option.

 

Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

 

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

 

Tarjousten jättöaika päättyi 4.3.2024 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin seuraavasti:

 

Perhetyö

ANNU Group Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Familar Oy

Fieteri Avopalvelut Oy

Iris Jakobstad Ab Oy

Med Group Oy

Neljä Astetta Oy

Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy

SOS-lapsikyläsäätiö sr
TH-TUKIPALVELUT Oy

Tuplakasi Oy

 

Tehostettu perhetyö

ANNU Group Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Familar Oy

Fieteri Avopalvelut Oy

Iris Jakobstad Ab Oy

Med Group Oy

Neljä Astetta Oy

Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy

SOS-lapsikyläsäätiö sr
TH-TUKIPALVELUT Oy

 

Avoperhekuntoutus

Familar Oy

Fieteri Avopalvelut Oy

Neljä Astetta Oy

Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy

SOS-lapsikyläsäätiö sr
 

Sosiaaliohjaus

ANNU Group Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Familar Oy

Fieteri Avopalvelut Oy

Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy

SOS-lapsikyläsäätiö sr
Tuplakasi Oy

 

Tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Familar Oy

Fieteri Avopalvelut Oy

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Neljä Astetta Oy

SOS-lapsikyläsäätiö sr

TH-TUKIPALVELUT Oy

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

ANNU Group Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Familar Oy

Med Group Oy

SOS-lapsikyläsäätiö sr

Tuplakasi Oy

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

ANNU Group Oy

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Familar Oy

Fieteri Avopalvelut Oy

HM Effort Oy

Iris Jakobstad Ab Oy

Med Group Oy

Neljä Astetta Oy

Osallistava Oy

Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy

SOS-lapsikyläsäätiö sr
TH-TUKIPALVELUT Oy

Tuplakasi Oy

 

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

 

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnöt seuraaville yrityksille:

ANNU Group Oy

Familar Oy

HM Effort Oy

Iris Jakobstad Oy

 

Tarjoajille lähetetyt täsmennyspyynnöt koskivat sellaisia tarjouksen tietoja, joilla ei ollut vaikutusta tarjousten vertailuun. HM Effort Oy ei toimittanut täsmennystä määräaikaan mennessä, eikä siten täytä  referenssin osalta asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

 

HM Effort Oy ilmoitti tarjouksessaan vetoavansa vastuuhenkilön aiempaan kokemukseen referenssivaatimuksen täyttämisessä, mutta vastuuhenkilön referenssivaatimuksen mukaista kokemusta ei oltu kuvattu tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti.

 

Hankintayksikön muihin täsmennyspyyntöihin saatujen vastausten perusteella muut tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat täyttävät

tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tilaaja tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-otteen.

 

Valintaperusteena tarjouskilpailussa on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määräytyy halvimman hinnan perusteella. Laadun vähimmäisvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti hankintayksikkö valitsee kaikki tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneet ja asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat mukaan hankintamenettelyyn palveluntuottajiksi. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely. Palveluntuottajien etusijajärjestys muodostuu tarjousvertailun lopputuloksen mukaisesti.

 

Tarjouspyyntö, yhteenveto tarjouksista, palveluntuottajien etusijajärjestys sekä arvontapöytäkirja on oheismateriaalina.

 

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus sen jälkeen, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja tarjoaja on toimittanut tilaajalle tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut asiakirjat. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Sopimus syntyy vasta, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. sulkea HM Effort Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena edellä esitetyillä perusteilla
2. valita lapsiperheiden avopalveluiden palveluntuottajat oheismateriaalina olevan palveluntuottajien etusijajärjestyksen mukaisesti osa-alueittain.

 

Päätös Jäsen Kristiina Teerikangas poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.40-11.41.

Aluehallitus päätti yksimielisesti
1. sulkea HM Effort Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena edellä esitetyillä perusteilla
2. valita lapsiperheiden avopalveluiden palveluntuottajat liitteenä (aiemmin oheismateriaalina) olevan palveluntuottajien etusijajärjestyksen mukaisesti osa-alueittain.