Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 96


 

Kannuksessa ja Tunkkarilla sijaitsevien vuodeosastojen muutossuunnitelma

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.03.2024 § 96  

1018/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija Toimialuejohtaja Ritva Jämsä

 

Soite 2030 -ohjelmaan sisältyvän palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, jossa painopistettä siirretään raskaammasta kevyempään päähän ja matalan kynnyksen palveluihin. Palvelurakenteen muutos on välttämätön huomioidessamme väestörakenteen muutokset kuten väestön ikääntyminen sekä henkilöstön riittävyyden turvaaminen. Muutoksessa vahvistetaan kotiin vietäviä palveluita, matalan kynnyksen palveluita, ympärivuorokautista palveluasumista sekä jaksohoitotyyppistä palvelua. Päätavoite on, että ihminen hoidetaan mahdollisimman oikeassa paikassa ja mahdollisimman kevyillä palveluilla.

 

Palvelurakenneuudistus sisältää useita kokonaisuuksia. Yhtenä palvelurakenteen keventämiseen liittyvänä kokonaisuutena on selvittää yleislääketieteen osastopaikkojen määrää ja sijaintia tulevaisuudessa. Jatkosuunnitelmissa on huomioitava valtakunnallisen sairaalaverkkoselvityksen etenemisen myötä lainsäädännön mukanaan tuomat vaikutukset alueen erikoissairaanhoidon toimintaan sekä perusterveydenhuollon sairaalaverkkoon. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman erikoissairaanhoidon ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvityksen vaiheessa 1 (alustavasti 1.1.2026 alkaen) yleislääketieteen tasoisten osastojen yöaikaiset lääkäripalvelut voidaan turvata etäkonsultaatioilla, mutta iltaisin ja viikonloppuisin osastojen tulee voida turvata läsnälääkäripäivystykseen.

 

Nykytila

 

Yleislääketieteen osastopaikkoja on tällä hetkellä yhteensä 82, joista 46 Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa molemmissa 18 paikkaa.

Kannuksen ja Tunkkarin osastoilla ei ole läsnälääkäripäivystystä viikonloppuisin, iltaisin eikä öisin. Osastoilla tehdään diagnostisia tutkimuksia vain virka-aikana. Tämän vuoksi osastojen profiilit poikkeavat jo nyt lääkärityövoiman saatavuuden ja diagnostiikan osalta Kokkolan osastoista. Tunkkarilla ja Kannuksessa hoidon painopiste on ollut jo pidempään kuntoutumisessa ja 15-20% kaikista yleislääketieteen hoitopäivistä muodostuu odottamisesta jatkohoitoon. Potilaat odottavat pääsyä kotiin erilaisten palveluiden turvin tai paikkaa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Koska kotiin järjestettäviin palveluihin sekä kuntoutumisen tukemiseen on kehitetty uusia toimintamalleja, osastojen kuormitukset ovat laskeneet.

 

 

Muutosehdotus

 

Ehdotuksenamme on muuttaa Kannuksen ja Tunkkarin osastot sosiaalihuoltolain mukaisiksi lyhytaikaista hoitoa tuottavaksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi, jollaisiksi ne profiililtaan ovat väistämättä myös muuttumassa läsnälääkärin päivittäisen puuttumisen sekä laboratorioanalytiikan loppumisen myötä. Jatkossa Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen toiminta olisi painotettu erityisesti toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumisen tukemiseen kuntoutuksella. Tärkeänä osana fyysisen kuntoutumisen lisäksi olisi erilainen osallistava ja virikkeellinen toiminta. Yksiköiden mitoitus tulisi muutoksen jälkeen olemaan 0,69, joka tarkoittaisi 11 -12 vakanssin vähennystä / yksikkö riippuen siitä, miten esihenkilötyö järjestetään. Säästöä toiminnan muutos toisi myös vähenevien laboratorio- ja lääkärikustannusten osalta. Henkilöstörakenteessa tulisi hoiva- ja hoitotyön lisäksi huomioida paremmin kuntouttava ja osallistava toiminta. Vuodeosastojen jatkaminen nykyisellä profiilillaan vastaavasti tulee lisäämään hyvinvointialueen kustannuksia jo kuluvana vuonna laboratorionäytteiden päivittäisen kuljettamisen myötä. Lisäksi näytteiden kuljettamisen aiheuttama viive muuttaa entisestään potilasprofiilia enemmän kuntouttavaan huomioitaessa potilasturvallisuuden näkökulma.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee Kannuksen ja Tunkkarin yleislääketieteen osastoja koskevan muutosesityksen tiedoksi sekä antaa evästystä jatkovalmisteluun.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi Kannuksen ja Tunkkarin yleislääketieteen osastoja koskevan muutosesityksen tiedoksi sekä antoi evästystä jatkovalmisteluun.

 

 

 Merk. toimialuejohtaja Ritva Jämsä esitteli asian kokouksessa.