Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.03.2024/Pykälä 84


Liite A § 84 Eriävä mielipide

 

Soite 2030 II -ohjelman jatkovalmistelun edellyttämät toimenpiteet sekä yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.03.2024 § 84  

3382/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija vs. hyvinvointialuejohtaja Katja Virta

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen taloudellinen tilanne edellyttää alkuperäistä Soite 2030 -täytäntöönpano-ohjelmaa laajempaa ohjelmatyötä. Palvelurakenne edellyttää toiminnallisia muutoksia ja YTA-alueiden yhteiset toiminnot voivat tuoda muutoksia henkilöstörakenteeseen. Perusterveydenhuollon toimintoja tulee vahvistaa samalla kun muutetaan erikoissairaanhoidon rakenteita kustannustehokkaimmiksi sekä paremmin palvelutarvetta vastaaviksi. Uudistukset koskevat palvelurakenteen lisäksi uusia työskentelytapoja. Henkilöstön sijoittumista ja määrää on syytä tarkastella uudistuksen nyt edetessä huomioiden taloustilanne. Ottaen huomioon Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on tarpeellista kartoittaa myös laajasti muita säästökohteita. Samalla tulee harkita henkilöstön mahdollisia lomautuksia johtuen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen taloustilanteesta.

 

Toimintojen tarkastelun johdosta mahdollisesti tehtävät uudelleenorganisoinnit ja toiminnan sopeuttaminen eri keinoin taloudellisen tilanteen vuoksi edellyttävät yhteistoimintamenettelyä (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 4 §), koska ne voivat johtaa mahdollisiin erilaisiin palvelussuhteen ehtojen muutoksiin, irtisanomisiin ja lomautuksiin.

 

Aluehallitukselle tuodaan neuvottelujen päätyttyä neuvottelujen lopputulos tiedoksi. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallinto- ja johtosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää  
1. käynnistää yhteistoimintamenettelyn palvelurakenteen toimintojen tarkastelun johdosta mahdollisesti tehtävien uudelleenorganisointien ja toiminnan sopeuttamisen osalta;
2. valtuuttaa henkilöstöjohtajan ja vs. hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa työnantajaa voi edustaa tai niiden valmisteluun voi osallistua muitakin henkilöstöjohtajan tai vs. hyvinvointialuejohtajan osoittamia henkilöitä.

 

Päätös Jäsen Kristiina Teerikangas esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

Teerikangas jätti eriävän mielipiteen. Eriävää mielipidettä koskeva kirjallinen perustelu pöytäkirjan liitteenä A § 84.