Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 77


Liite A KPHVA Vanhusneuvoston toimintasääntö

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinot / Vanhusneuvosto

 

KPHVAHAL 20.06.2022 § 77  

53/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisimpänä vaikuttamiskeinona voidaan pitää hyvinvointialueen asukkaan äänioikeutta aluevaaleissa.

 

Hyvinvointialueilla on useita erilaisia vaikuttamistoimielimiä. Aluehallituksen on asetettava esim;

  • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä,
  • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä
  • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.

 

Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asiakasraateja

 2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin

4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun

6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asiakkaiden suunnittelua ja valmistelua

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on vahvistettu 7.3.2022 olleessa hyvinvointialueen valtuustossa. Sen kolmannessa (3) luvussa todetaan meidän alueen vaikuttamistoimielimet. Niitä ovat alueneuvottelukunta, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja asiakasraati.

 

Hyvinvointialueen hallituksen valtuuttamana osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen on pyytänyt alueen kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja nimeämään ehdokkaansa tulevaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.  Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen esityksiä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon pyydettiin 31.5.2022 kello 16.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat esitykset kunnilta hyvinvointialueen vanhusneuvostoksi;

 Forsström Jörgen  varaedustaja Roy Sabel

 Hänninen Mikko  varaedustaja Anni Hertteli

 Itäniemi Aimo  varaedustaja Sirpa Parkkila

 Juusela-Pekkarinen Sirkka varaedustaja Marianne Kykyri-Känsäkoski

 Klemola Eero  varaedustaja Maija Männistö

 Lindfors Kalevi  varaedustaja Eija Mastokangas

 Norppa Raija  varaedustaja Eila Nikkarikoski

 Palosaari-Penttilä Pirjo  varaedustaja Tellervo Pakkala

 Torppa Sari   varaedustaja Pauli Väliverronen

 Salo Annikki  varaedustaja Jukka Hannula

   

Aluehallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain. Aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

 

Aluehallitukselle esitetään, että se nimeää hyvinvointialueen vanhusneuvostoon 10 jäsentä (7+2+1). Lisäksi esittelijä, sihteeri ja hoidon ja hoivan toimialuejohtaja. Aluehallitus nimeää vanhusneuvostoon omat kaksi edustajaansa.

 

Osallisuuden ja osallistumisen hengessä Soiten vanhusneuvosto on käsitellyt 21.4.2022 toimintasääntö luonnoksen ja omalta osaltaan sen hyväksynyt. Kunnallisten vanhusneuvostojen valitsemat jäsenet ovat kokoontuneet yhteiskokoukseen 8.6.2022 ja keskustelun kautta täydentäneet kuntien alkuperäisiä esityksiä ja samalla huolehtineet valintojen tasapuolisuudesta sukupuolten ja eri järjestöjen välillä.

 

 Liite A Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntö

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. asettaa vanhusneuvoston valtuustokaudelle edellä todetun esityksen mukaisesti ja valtuuttaa neuvoston hyväksymään valtuustokauden aikana tarvittavat muutokset 
2. hyväksyy toimintasäännön liitteen mukaisesti
3. nimeää vanhusneuvoston esittelijäksi Jussi Salmisen ja sihteeriksi Kaj Westmarkin
4. nimeää omat edustajansa vanhusneuvostoon (2)

 

Päätös 1. - 3. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
4. Aluehallitus päätti nimetä edustajikseen vanhusneuvostoon Arto Alpian ja Kristiina Teerikankaan.